Your browser (Internet Explorer) is out of date and may not display all features of this and other websites. Please use Google Chrome or Microsoft Edge for optimal experience of our website.

site name Bruks-Siwertell
site name Bruks-Siwertell

Välkommen till Bruks Siwertell

Vi är verksamma globalt och arbetar intensivt för att tala ditt språk. I det här avsnittet kan du lära dig om Bruks Siwertell och våra produkter och tjänster på svenska. Resten av vår webbplats är på engelska. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer eller få tips och idéer på vilken lösning som kan passa just dina behov.

Bruks Siwertell är världsledande inom lösningar för bulkhantering och träbearbetning. Genom tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner råvaror från skogar, fält, stenbrott och gruvor samt upprätthåller kritiska leveranslinjer för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar.

Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, stackläggning och utmatning, samt återanvändning av torra bulkmaterial. Dessutom tillhandahåller vi utrustning för flisning, siktning, fräsning och bearbetning av trä för biobränsle, bioenergi, sågverk, massa och pappersindustri.

Alla våra lösningar är framtagna i syfte att säkerställa en miljövänlig, effektiv och lönsam verksamhet för våra kunder. 

Vi är globala och lokala. Du hittar våra huvudkontor i USA, Sverige, Tyskland, Kina, Filippinerna och Taiwan. Vi har även stöd av ett dedikerat nätverk av hundratals representanter och återförsäljare över hela världen.

Kontakta oss för mer information

Viktigt stöd till globala industrier

Handel med torr bulklast innehåller mycket av det råmaterial som behövs för energitillverkning, livsmedelsproduktion, industriella tillverkningsprocesser och konstruktion. Det är ryggraden i det moderna samhället och därför avgörande för stabilitet, ekonomisk tillväxt och utveckling. Vi tar vår roll för att säkerställa hantering och bearbetning av torra bulkmaterial på största allvar.

Siwertell shipunloader

Industrier för massa, papper och spånskivor

Våra högpresterande maskiner har de funktioner som är nödvändiga för att stödja bearbetning, transport och hantering av torra bulkmaterial till massa-, pappers- och spånskortstillverkningsindustrin, samt många andra viktiga applikationer inom den bearbetande träsektorn.

Vi har utvecklat ett unikt sortiment av utrustning för användning i varje del av leveranskedjan, från mobila flishuggar i skogen och rotreducerare i sågbruket, till lossare, lastare och transportlösningar i hamnen, redo att transportera och ta emot bearbetat trärestmaterial i alla dess former, från flis till biomassapellets.

Pulp paper biomass

Fördelar med högpresterande hantering av agribulk

För jordbrukssektorerna tjänar våra pålitliga, flexibla lossnings-, lastnings- och transportsystem både större och mindre import- och exportverksamheter. Våra smidiga och flexibla hamnmobillossare är särskilt väl lämpade för hantering av spannmål och kan enkelt lämnar hamnen när den inte används. Våra extremt integrerade system med hög kapacitet erbjuder stora fördelar för hantering av alla typer av material som säd, spannmål, sojabönor, socker och salt.

Alla våra system är högeffektiva och har utformats i styfte att hantera känsliga bulkvaror med största försiktighet, för att förhindra skador och förlust av gods.

Säkra försörjningsledningar till energitillverkning

Bränsletillförselkedjor för energitillverkningsapplikationer, som kol och biomassa, kräver pålitliga system med hög kapacitet som snabbt kan svara på driftsförändringar och erbjuda garanterade nivåer av genomsnittskapaciteter i fartyg och transportprestanda.

Elproduktionsanläggningar förlitar sig på vår teknik över hela världen och i samband med att vi ser att energinivåkraven ökar, och de nya sätten att möta dessa krav utforskas, erbjuder våra Siwertell skruvlossare till fartyg en hög flexibilitet genom att smidigt kunna växla mellan kol och biomassa, och på så sätt upprätthålla en effektiv hantering av bulkmaterial. Våra lastare, transportörer, träbearbetnings-, lagrings- och stackläggnings- och utmatningsindustrin kompletterar hela bränsletillförsel- och hanteringspaketet.

Branschledande inom torrbulkshantering, från konstruktion till tillverkning

Våra system hanterar råvaror för byggbranschen inklusive cement, klinker och aggregat, och kan serva i stort sett alla industriella tillverkningsanläggningar som kräver torrbulkslast, från stål- och aluminiumproduktion till den globala gödselindustrin.

Vår utrustning är framtagen för att möta operatörens krav, oavsett om det gäller hantering av mycket korrosiva råvaror som svavel eller kompakta och skrovliga material som järnmalm. 

Kontakta oss för mer information

 


Produktområden

Branschledande inom torrbulkshantering, från konstruktion till tillverkning

Våra system hanterar råvaror för byggbranschen inklusive cement, klinker och aggregat, och kan serva i stort sett alla industriella tillverkningsanläggningar som kräver torrbulkslast, från stål- och aluminiumproduktion till den globala gödselindustrin.

Vår utrustning är framtagen för att möta operatörens krav, oavsett om det gäller hantering av mycket korrosiva råvaror som svavel eller kompakta och skrovliga material som järnmalm.

Siwertell shipunloader

Kompletta lösningar för bulkterminaler

Bruks Siwertell designar lösningar för kompletta bulkterminaler. Vi arbetar nära dig för att se till att våra lösningar passar perfekt för dina specifika behov. Våra högkapacitets- och högeffektiva lossare, lastare, transportsystem och stackläggnings- och utmatningslösningar ger betydande kostnadsbesparingar vad gäller optimerade funktioner och utrustningens livslängd.

Kontakta oss för mer information

Flishuggning

Stationära och mobila flishuggar som passar alla behov

Flishuggar har använts i århundraden för att få ut det mesta av träavfall. Vår beprövade design är baserad på decennier av erfarenhet och vår utrustning producerar hårda träflis med jämn kvalitet från hårt träslag eller kortare vedträ. 

Dagens maskiner har högpresterande kapacitet vilket är avgörande för att stödja den blomstrande massaindustrin för förnybar energi och många andra viktiga applikationer. Storleken och variationen på veden som ska bearbetas är vanligtvis de avgörande faktorerna för vilken teknik man ska välja. Vissa industrier kräver större kontroll av och fokus på spånstorleken, medan andra behöver mycket låga driftskostnader.

Bruks mobile chippers

Vi har kombinerat de bästa av våra tekniska lösningar för att kunna leverera maskiner som matchar alla behov. Vår robusta stationära och mobila utrustning för flisning inkluderar drop-matade flishuggar och horisontellt matade och gravitymatade skiv- och trumflishuggar. Våra Bruks trumflishuggar, även kända som Bruks Klöckner, är den optimala lösningen för kort flis och används vid omflishuggning för att minska överdimensionerad flis efter screening. Vi erbjuder också ett omfattande utbud av marknadsledande mobila flishuggar. 

Kontakta oss för mer information

Transport

Transportörer för jämna, effektiva och kontinerliga materialflöden

Bruks Siwertell erbjuder ett brett utbud av transportörer på marknaden. Vår portfölj för transportsystem inkluderar traditionella band- och tomgångskonfigurationer, aeroslidesystem och Siwertell skruvtransportörer. Utbudet innefattar även Bruks Klöckner-sortimentet med dragkedjetransportörer, skruvtransportörer, vibrerande transportörer och extremt effektiva luftburna transportörer med låg friktion, nämligen The Belt Conveyor TM och The Tubulator TM

Branschledande innovationer säkerställer att våra transportörer konsekvent levererar smidiga, säkra, kontinuerliga materialflöden med minimala drifts- och underhållskostnader. Där det finns krav på ytterst rena och dammfria funktioner, är våra luftburna transportörer utformade som slutna enheter och garanterar därmed maximalt miljöskydd. Våra mer traditionella transportörer kan också vara helt eller delvis inneslutna.

Bruks airsupported beltconveyor

Bruks Siwertell-transportörer kan konfigureras så att de uppfyller alla krav och kan transportera praktiskt taget allt torrt bulkmaterial, från låga till mycket höga kapaciteter.

Över hela världen säkerställer våra transportsystem effektivitet på anläggningar för hantering av torrbulksmaterial, inklusive storskaliga kraftverk som producerar energi, och som behöver underhålla några av de största materialvolymerna i världen.

Kontakta oss för mer information

Sågverk

Tunga maskiner tillverkade för högkvalitativa slutprodukter

Bruks Siwertells kunddrivna sågverkslösningar är specifikt utformade för att ge mervärde till träbearbetning, så att ägarna drar nytta av högre avkastning, förbättrad effektivitet och utrustningens långa och effektiva livslängd.

Våra högpresterande, kraftiga sågverkssystem är specificerade för att maximera avkastningen på träavfall och kan säkerställa att en träprodukt är i idealskick inför bearbetning. Varje element som kan förbättras under bearbetning kommer att positivt påverka effektiviteten och därför ge en bra avkastning. Även små förändringar i sågverksprocessen kan ge betydande besparingar och fördelar.

Bruks hammermill system

Vårt sågverkssortiment inkluderar Bruks rotreducerare, som minskar trärotens diameter längs stockens ytlinje och bibehåller den naturliga cylindriska formen av stocken. Detta säkerställer att stockar är i utmärkt skick för vidare bearbetning, vilket avsevärt ökar timmerutbytet, produktiviteten, och tillförlitligheten för sågverk, timmeranläggningar och fanerverk.

Övriga sågverksmaskiner inkluderar våra högpresterande knivringar, som är en väsentlig komponent i produktionen av högkvalitativa spånskivor, samt våra Bruks hammarkvarnar. Dessa kan arrangeras som enskilda enheter och för storskaliga träbearbetningsbehov kan de levereras som en systemlösning; konfigurerad i grupper för att erbjuda enastående prestanda. Våra Bruks hammarkvarnar kan specificeras för torra eller gröna träprodukter. 

Kontakta oss för mer information

SÅLLning

Sållningslösningar som ökar avkastningen och minimerar förluster

Sållning är ett viktigt steg i bearbetning av bulkmaterial. Det säkerställer en jämn storlek och kvalitet i slutprodukten och tar bort spån och andra obrukbara delar från träflisens försörjningskedja, vilket leder till att vidare bearbetning blir mer effektiv.

Genom att säkerställa att överdimensionerade delar separeras från en last, kan våra sållningssystem eliminera problem med materialhantering och andra onödiga skador. Detta säkerställer effektiviteten för sågverkets utrustning och andra kompletterande maskiner. 

Bruks vibratory screens

Vår effektiva sållningsutrustning maximerar avkastningen hos sågverk genom att minimera materialförlust och samtidigt optimera produktionseffektiviteten. Bruks Siwertell erbjuder flera sållningsalternativ beroende på behoven för träbearbetning. Dessa inkluderar skivor med sållar som är utmärkande för sin hållbarhet, driftsäkerhet och sina låga underhållskostnader. Våra branschledande gyratoriska fria svängande sållar, sållnings-system för medelstora tjocklekar och vibrationssilar, är alla utformade av experter för att avlägsna oönskade partiklar under träbearbetningsprocessen.

Kontakta oss för mer information

Fartygslastning

Cargadores Fartygslastare som uppfyller alla behov; allmänna liksom extraordinära

Alla Bruks Siwertell-lastare är individuellt utformade för att passa perfekt till olika typer av driftskrav. Bruks Siwertell har levererat Siwertell-system med lastkapacitet upp till 4500 ton/tim, och vid behov kan vi designa och leverera lastare med kapaciteter så höga som 12 000 ton/tim.

Bruks Siwertells fartygslastare är kostnadseffektiva och miljövänliga. De levereras med lastbälgar som är utformade för att passa just det material som ska hanteras, vilket kraftigt reducerar dammning och spill till minimumnivåer. 

Våra lastare skräddarsys efter era behov och med fokus på prestanda. Enastående prestanda är inte kopplat bara till kapacitet utan också till effektivitet, ekonomi, miljö, säkerhet och noggrann lasthantering.

Siwertell shiploader

Vi erbjuder mångsidiga system. En lastare kan till exempel utformas så att den är lika effektivt som den är miljövänlig, och kan lasta antingen cement eller klinker; två material som används inom samma bransch men som har helt olika egenskaper. Denna mångsidighet sträcker sig även till fartygsstorlekar; en lastare kan ge exakt samma lastningseffektivitet på kustpråmar som på stora havsgående bulkfartyg. 

Våra marknadsledande fartygslastare är utformade för att hantera praktiskt taget all typ av torrbulk, från torra pulverformiga material som cement till täta, skrovliga material som järnmalm. De är baserade på skruv-, aeroslide- eller bandtransportteknologier och kan levereras både som fristående utrustning och som en del av ett komplett terminalsystem.

Fartygsslastare kan installeras antingen som stationära enheter eller mobila på räls, samt lastningsarmar med teleskop- och svängande konfigurationer. För maximal åtkomst till alla delar av fartygens lastutrymmen, kan skruvtransportörslastare levereras med en saxarmsanordning.

Kontakta oss för mer information

Fartygslossning

Enastående prestanda med konstant hög kapacitet genom fartyget

Våra fullt slutna Siwertell fartygslossare är kända för sin pålitlighet, höga kapacitet, utmärkta genomsnittskapacitet genom fartyget (inklusive flyttning och slutlossning), och låg miljöpåverkan.

De är designade för att överföra torr bulklast från fartyg till land på ett så effektivt sätt som möjligt och kan hantera i stort sett alla torra bulkmaterial. Samma maskin kan användas till olika material utan att behöva byta utrustning.

Bruks Siwertells fartygslossare erbjuder ett brett utbud av nominella kapaciteter från 200 ton/tim till mycket höga kapaciteter på mer än 3000 ton/tim. Det verkliga måttet på deras utmärkta prestanda är genomsnittskapaciteten genom fartyget och tiden det tar att helt lossa ett fartyg. Dessutom är de lättviktiga i förhållande till många andra typer av hamnutrustning, besparar hamnen från investeringar i utbyggnad av kajen, och erbjuder extremt hög effektivitet, minimal energiförbrukning samt förmågan att lossa känsliga material utan att det delas och förstörs på vägen.

Siwertell shipunloaders

Siwertell-lossare kan beställas som fristående produkter eller som en del av kompletta terminallösningar för bulkhantering. De är utrustade med vår unika inmatare som säkerställer effektiv materialupptagning i den vertikala skruvtransportören och ger jämna och höga lossningskapaciteter. Transportörer finns i olika storlekar beroende på bulkmaterialet som hanteras och den kapacitet som det finns behov av.

Lossare kan utrustas med uttag för att möjliggöra lossning direkt till lastbilar och tågvagnar, eller för lossning till olika typer av transportörer i hamnen.

Kraven och behoven i hamnar varierar stort när det gäller terminaldimensioner. Därför är merparten av Bruks Siwertells lossningssystem skräddarsydda efter varje kunds specifika behov. Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder för att tillsammans specificera varje del av fartygslossaren, och för att säkerställa att den fyller alla behov, och samtidigt maximerar driftseffektivitet och prestanda.

För vissa operatörer är standardiserade system den bästa lösningen. De erbjuder många av de fördelar som skräddarsydda system har, men med fler kostnadsfördelar. Detta innebär också att leveranstiderna vanligtvis är mycket kortare. Exempel på standardiserade system inkluderar våra populära vägmobila och hamnmobila lossare.

Om du behöver råd kring vilken typ av lösning som bäst passar för dina behov hjälper vi dig gärna.

Kontakta oss för mer information

Stackläggning och utmatning

Optimerade stackläggare och utmatare ger exceptionell driftseffektivitet

Vi erbjuder ett av de bredaste utbuden av utmatningssystem på marknaden. Dessa inkluderar stackläggare och utmatare av olika typer, t ex ”blending bed”, cirkulära och linjära samt stokermatare. Stackläggare och utmatare är en kombination av teknik som först staplar högar av torrbulksmaterial och sedan hämtar upp det för utmatning och vidare transport på ett mycket effektiv och kontrollerat sätt. De blandar också materialet, som är särskilt viktigt för organiska råvaror som träflis, bark och sågspån, i syfte att minska fiberförluster från mikrobiell påverkan och för att undvika att värmen stiger i materiallasten.

Bruks blending stacker reclaimer

Våra framtagna stackläggare och utmatare kan anpassas helt till varje lagringsanläggning för att tillgodose behoven där, och kan hantera ett brett spektrum av material från aggregat, kol och järnmalm till spannmål, svavel och träprodukter. Automatiserad stackläggning och utmatning ger största möjliga effektivitet och därmed kostnadsbesparingar, men manuell hantering av stackläggning används ibland för massiva kolhögar vid kraftverk.

Bruks Siwertell levererar stackläggare och utmatare som bildar linjära, halvcirkulära och helt cirkulära högar i olika storlekar och kapaciteter. Varje maskin har en optimerad konstruktion som tar hänsyn till materialet som ska lagras, dess densitet och viloläge.

Med så många valmöjligheter kan det vara svårt att som kund veta hur man bäst optimerar en lösning som uppfyller alla behov och krav. Våra experter ser till att den kombination av teknik som du väljer fungerar tillsammans och ger högsta möjliga effektivitet för lägsta möjliga livscykelkostnader.

Kontakta oss för mer information

Lastbilsdumpning

Unikt utbud av lastbilar med avlastningssystem ger högeffektiv kapacitet

Lastbilar är ett flexibelt och effektivt sätt att distribuera de enorma volymerna av bearbetat trä som krävs av både bioenergimarknaden, massa- och spånskivsindustrin. Även om många anläggningar som kräver storskaliga leveranser av flis förlitar sig på att de transporteras med tåg, vänder majoriteten sig till vägbaserade lastbilsleveranser för att säkra sin leverans.  

Bruks Siwertell har utvecklat en unik portfölj av avlastningssystem för lastbilar som fokuserar på att erbjuda det snabbaste, mest effektiva sättet att avlasta både från lastbilsflak och via självavlastande lastbilar, så att vidarebearbetning blir så effektiv som möjligt.

Bruks truck unloader

Majoriteten av lastbilarna i Nordamerika har tippbara flak, vilka är i behov av speciella maskiner som kan lyfta lastbilen och avlasta materialet genom att det faller fritt från flakets kant. Bruks Siwertell erbjuder två versioner av dumpningsutrustning för lastbilar: en som vi kallar ’back-on- och en ’drive-over’ typ.

Både back-on och drive-over lastbilsdumningssystem erbjuder fördelaktiga cykeltider, som stöder drifter där en mottagningsanläggning kan hantera hundratals lastbilar per dag. De är också väl ihopkopplade med våra Bruks mottagsbehållare. 

Självavlastningsbilar som kompletteras med specialiserade behållare

Oavsett lastbilstyp har vi system som stöder det; inklusive självavlastning. Dessa används mest i Europa och finns i olika typer. Vissa versioner tippar materialet ut från sidan av lastbilen och andra använder rörligt golv för att effektivt skjuta material ut från baksidan av flaket.

Världsomspännande, självavlastningsbilar drar nytta av vårt sortiment av Bruks mottagsbehållare, inklusive markversioner och dess olika varianter, vilka är perfekt anpassade till den höga effektivitetsprofilen för denna lastbiltyp.

Kontakta oss för mer information

Bearbetning av trärester

Expertutvecklat för att hantera värdefullt träavfall

Vårt marknadsledande utbud av bearbetningsutrustning för trärester är speciellt utformat för hantering av avfallsprodukter, vilket säkerställer att träavfall utnyttjas maximalt samtidigt som miljöpåverkan minskar och mervärdet ökar i processen.

Vårt sortiment inkluderar Rotom hammarurtrustning som har en process för storleksreducering i två steg. Detta för att säkerställa att slutprodukten inte längre är avfall, utan en effektiv och värdefull bränsleprodukt. De är utrustade med en unik kombination av svängande och fixerade hammare, vars extremt kraftfulla verkan gör vårt sortiment till det perfekta valet för strimling av bark, samt återvinning av avfallsvirke och andra avfallsprodukter.

Siwertell sustainable

Våra robusta och kompakta hammarhuggar har utvecklats under decennier och erbjuder många års problemfri drift. De har en modulär design som gör att en och samma enhet kan anpassas till ett brett spektrum av behov, och inkludera olika inmatnings- och rotorkonfigurationer.

Beroende på maskinens position i träbearbetningsanläggningen och storleken på materialet som hanteras, kan Bruks Siwertell erbjuda en lämplig hammare. För nivåanpassade operationer och bearbetning av längre timmer är en horisontellt matad hammarhugg utrustad med en valfri spikrulle som matar in materialet, det perfekta valet. Den droppmatade hammerhuggen, som delar många beprövade designegenskaper med dess horisontalsmatade motsvarighet, finns i en mängd standardstorlekar.

Kontakta oss för mer information

 


Bulkmaterial: avgörande för världshandeln

Säker och effektiv transport och hantering av torrbulk stöder de flesta aspekter av modern global handel, inklusive energiproduktion, industriella processer, konstruktion och tillverkning och livsmedelsproduktion.

Vi hanterar praktiskt taget alla typer av torrbulksmaterial och har branschens mest omfattande utbud av materialhanterings- och träbearbetningsutrustning; från fristående enheter till kompletta system, som alla säkerställer framgången för avgörande branschapplikationer och för hela marknaden för bulkmaterial. 

Vi kan hantera praktiskt taget alla typer av torrbulksmaterial. 

Aluminiumoxid

Bruks Siwertell överträffar all traditionell teknologi för hantering av aluminiumoxid

Bruks Siwertells fartygslastare och transportörer är väletablerade som föredragna bulkmaterialhanteringssystem för aluminiumoxid över hela världen. Dessutom överträffar våra helt inneslutna Siwertell skruvlossare alla traditionella alternativ för lossning av aluminiumoxid, såsom kranar med gripskopor och pneumatiska system, genom att lossningen sker med minimal nedbrytning av materialet och utan spill och materialförlust. 

Aluminiumoxid: ett värdefullt bulkmaterial

Aluminiumoxid är ett värdefullt bulkmaterial i pulverform som främst används för produktion av aluminium. Denna lätta metall har viktiga egenskaper i sin styrka, konduktivitet, flexibilitet och motståndskraft mot korrosion, och används till att producera allt från livsmedelsförpackningar till flygplanskonstruktioner. Till skillnad från många andra metaller och material kan aluminium återvinnas på obestämd tid utan att kvaliteten försämras.

Siwertell portmobile unloader

Noggrann bulkhantering och noll utsläpp sparar mycket pengar

Aluminiumoxid kräver noggrann hantering eftersom kostnaderna för smältning av materialet dramatiskt ökar om det finns dammpartiklar i lasten, som tillkommit från skador under bulkhanteringsprocessen. Siwertell-lossare kan bidra till stora ekonomiska besparingar inom aluminiumoxidverksamheter tack vare att smältningskostnaderna kan kontrolleras och att frakten tas emot hel och fri från skador. 

Kapaciteter som passar varje aluminiumoxidoperation

Bruks Siwertell erbjuder ett komplett utbud av skräddarsydda lossare och lastare till fartyg, både för fasta installationer och mobila på räls, samt olika typer av transportörer som alla erbjuder mycket effektiv och pålitlig aluminiumoxidhantering. Våra vägmobila lossare och transportsystem är perfekta för mindre aluminiumoxidoperationer, särskilt när en operatör behöver lossa material på mer än en plats. 

Kontakta oss för mer information

Biomassa

Unika kapaciteter för hantering av biomassa

Biomassa är den samlade termen för organiskt material som används som bränsle vid energitillverkning. Det härstämmar från växt- eller djurmaterial och kan odlas som energigrödor i ren form, eller genereras från avfall - antingen från trä- eller skogsrester, livsmedelsgrödor eller livsmedelsförädling.

Bruks Siwertell är marknadsledande inom sektorn för hantering av biomassa. Siwertells fartygslossare har en unik förmåga att hantera biomassa på ett säkert sätt och i ett helt slutet system. Våra system för lossning, transport, stackläggning och utmatning, liksom lastning, flisning, fräsning, siktning, samt bearbetning av trärester, stöder alla delar av biomassalogistiken. Från dess avfallsform till färdigproducerade pellets. 

Wood pellets

Miljöbestämmelser driver uppgången av bioenergi

I hela världen anpassar många kraftverk sig för att bränna både kol och biomassa så att de kan uppfylla miljöföreskrifter, som blir allt striktare. Vissa kraftverk har separata kraftproduktionssystem på samma plats: ett som bränner kol och ett som bränner biomassa. Andra använder endast ett system antingen till något av kol eller biomassa, eller till båda samtidigt. I båda fallen gynnas dessa anläggningar av flexibiliteten hos våra Siwertell-lossare eftersom de kan hantera båda materialen i en och samma maskin utan någon justering.

Biomassa i bulk har ett lägre värmereglage än samma volym av kol, så effektiva, högkapacitetslossare, lastare och transportörer är nödvändiga för att kunna upprätthålla högsta möjliga effekt. En hög lossningskapacitet genom fartyget innebär också att fartygets tid i hamnen minimeras, medan årligt intag maximeras.

Maximera säker materialhantering

När biomassa hanteras och lagras, finns det särskilda säkerhetsrisker såsom brand och explosion. Biomassahanteringssystem måste kunna mildra dessa risker. Utöver detta måste de också säkerställa minimal påfrestning av lasten, dels för att bevara kvaliteten, men också för att minimera dammning, då detta bidrar till minskade risker för brand och explosion.

Bruks Siwertell har flera decenniers erfarenhet av hantering av farliga material, där vi utvecklat säkerhetssystem för hantering av biomassa, uppfyller CE-märkningsreglerna och det senaste ATEX-direktivet om kontroll av explosiva atmosfärer. Följaktligen erbjuder Bruks Siwertell de enda helt slutna fartygslossarna som på ett säkert sätt kan användas för storskalig hantering av biomassa.

Siwertell shipunloader pellets

System som erbjuder bredare fördelar

Alla Siwertell-lossare för biomassa och andra bulkmaterial ger små strukturella fotavtryck och väger mindre än alternativa system med jämförbar kapacitet, vilket resulterar i minskade bygg- eller ombyggnadskostnader på kajen. 

Investeringskostnaderna kan också sänkas eftersom våra fartygslossare, lastare och transportsystem kan hantera biomassa och andra material med lika stor effektivitet, vilket ger den flexibilitet som krävs för att förändra marknadsförhållandena.

Våra system för lastning, stackläggning och utmatning samt transport bidrar ytterligare till den totala effektiviteten för en biomassahantering. Vårt innovativa luftburna transportbandssortiment, som inkluderar Bruks TubulatorTM och The Belt ConveyorTM, passar perfekt för att transportera denna vara.

Få ut mesta möjliga av avfall

Årtionden av teknisk utveckling från överföring, transport och bearbetning av trä till biobränslemarknaden, till massa- och pappers- och spånskivsindustrin, ger Bruks Siwertell oöverträffad kunskap om biomassabaserade material. Vi förmedlar denna erfarenhet till våra kunder i form av marknadsledande maskiner och livslängdstjänster, som levererar utmärkta nivåer av driftsprestanda, säkerhet, effektivitet och miljöskydd.

Kontakta oss för mer information

Cement

Marknadsledande teknik för hantering av torr bulkcement

Sedan 1975 har vi bidragit med effektiv och miljövänlig bulkhantering till cementmarknaden. Bruks Siwertell erbjuder ett komplett utbud av terminalsystem för hantering av torr bulkcement, inklusive lastare, lossare, vägmobila och hamnmobila lossare, mekaniska och pneumatiska transportörer, silosystem och kompletta ’turn key’-projekt.

Bland dessa system finns till exempel en 1500 ton/tim cementlossare i Houston, som erbjuder världens högsta kapacitet på marknaden för sitt slag. Vi erbjuder också vägmobillossare och transportsystem som är den perfekta lösningen för hamnar med minimal infrastruktur och för operatörer som behöver hög flexibilitet och möjligheten att lossa cement på mer än en plats. 

Siwertell roadmobile unloader

Skräddarsydda system för torr bulkcement

Den ökande efterfrågan på cement har pressat marknaden på transport med högre volymer. Operatörerna byter till större fartyg och kräver högre hanteringshastigheter. Den gemensamma terminalkonfigurationen var fram till slutet av 1990-talet inriktad på att hantera Handymax-fartyg med hastigheter på 800 ton/tim. Dagens krav kräver att många terminaler ska ha plats till Panamax-fartyg och erbjuda snabbare fartygsvändningar genom att höja lastnings- och lossningshastigheterna.

Vi har kunskap alla typer av cement i torrbulk och kan skräddarsy lösningar för att tillgodose varje kunds behov. Under de senaste åren har vi levererat marknadens högsta lossningskapacitet inom hantering av torrbulk.

Bruks Siwertell sätter industristandarder

Siwertells fartygslossare och lastare har fastställt cementindustristandarder i årtionden och erbjuder några av de högsta lossnings- och lastningskapaciteterna på marknaden. Våra cementlossare erbjuder kapaciteter upp till 1500 ton/tim, och är därför lämpade för användning till större fartyg med cementtransport. När det gäller lastare har Bruks Siwertell levererat system med kapaciteter upp till 4000 ton/tim för användning till fartyg upp till Panamax-storlek. Vi skräddarsyr dock våra lösningar så att de passar varje kund, och kan erbjuda högre lossings- och lastningskapaciteter vid behov.

Kontakta oss för mer information

Kol

Vi uppfyller efterfrågan på miljövänliga kollossare med hög kapacitet

Bruks Siwertell erbjuder några av världens högsta lossningsskapaciteter. Våra Siwertell-lossare för kol är helt slutna, vilket kan ge lossningskapaciteter på över 3000 ton/tim eller motsvarande ett ton per sekund. Utöver denna överlägsna kapacitet, är lossningen fri från damning och utan något spill, till skillnad från våra konkurrenters hantering av kol, som kranar med gripskopor och hissystem.

Tillhörande dessa högkapacitetslossare är Bruks Siwertells fartygslastare och transportsystem, som även de är väletablerade bulkmaterialhanteringssystem i stora hamnar runt om i världen som hanterar kol. Bruks Siwertells senaste modell av fartygslastare erbjuder extremt hög kapacitet och kan lasta kol med en hastighet på 8000 ton/tim.

Kol: en bulkvara med utmaningar

På grund av dess varierande konsistenser kan kol vara ett utmanande bulkmaterial att hantera. Variationen i konsistens kan till exempel betyda olika nivåer av fukt och damm, tillsammans med tillägg av andra material, särskilt lera. Våra fartygslossare, fartygslastare och transportsystem kan hantera alla typer av kolkvaliteter.

Bruks shiploader

Kol för energi- och stålindustrin

Kolhantering i större skala är relaterad till stål- och energiproduktion. Vi förutsåg de ökande kraven i båda sektorerna och för att upprätthålla vår länge etablerade marknadsposition, utvecklade vi fartygslastare, fartygslossare och transportsystem med ökade kapaciteter. Vi är redo för ännu högre kapaciteter om efterfrågan skulle uppstå.

Vår genomsnittskapacitet vid lossning och lastning av ett fullastat fartyg, inklusive förflyttningar och slutstädning, är marknadsledande och reducerar saneringskrav och säkerställer snabba fartygsvändningar, vilka minimerar den tid fartygen tillbringar vid lastning och lossningssterminaler.

Koksavlastning som bäst

Stålverk konsumerar stora volymer järnmalm och metallurgiskt kol, annars känt som kol eller koks. Traditionellt använder de ett enda lossningssystem för båda bulkvarorna, i allmänhet gripkranar eller hinksystem. Dessa är emellertid inte de mest effektiva metoderna. Att installera en separat Siwertell-lossare för fartyg, dedikerad för kolhantering kan spara en stor stålanläggning miljontals dollar per år genom ökad effektivitet.

Ett bra exempel är Ha Tinh-stålverket, en enläggning i världsklass som är en betydande industriell milstolpe för Vietnam. Specifikt utvecklad för att minska landets beroende av importerat råstål, behövde det en hanteringslösning som kunde uppfylla både kokskol och termiska (ång) kolkrav. De två Siwertell-lossarna som de valde är nu i full drift.

En leverantör för kompletta kolterminaler

Bruks Siwertells sortiment av skräddarsydda lossare, lastare och transportsystem kan ge det perfekta bulkhanteringsarrangemanget för kolverksamhet i alla storlekar. Vi erbjuder väl anpassade horisontella och vertikala transportsystem som alla fyller dina terminalbehov.

Kontakta oss för mer information

Gödsel

Tider i förändring kräver moderna lossningsmetoder till gödselmedel

Bruks Siwertells fartygslastare, lossare och transportsystem ger betydande fördelar för den globala handeln med bulkgödsel; en industri som traditionellt har förlitat sig på gripkranar och skopanläggningar i sina urlastningshamnar.

De huvudsakliga skälen till att operatörer som byter till Bruks Siwertell-system är önskan om ökad effektivitet, förbättrade säkerhetsstandarder och en mycket renare driftsmiljö. De senare ofta för att följa allt strängare bestämmelser.

Gödselmedel: en viktig bulkvara med problematisk hantering

Jordbruket förlitar sig på gödselmedel, som främst är tillverkade av kväve, fosfor, kalium och svavel. Torr bulkgödsel och dess bulkbeståndsdelar behöver hanteras i system som minimerar nedbrytning av materialet och miljöpåverkan, samtidigt som de säkerställer att risken för brand och explosion är så låg som möjligt. De måste kunna hantera dessa farliga händelser på ett sätt som inte utgör någon risk för personal, fartyg eller terminalinfrastruktur.

Bruks Siwertell är det enda företaget som kan erbjuda säkra, helt slutna system för lossning av bulkgödsel. Detta tack vare vår erfarenhet av svavelhantering och vårt Siwertell svavelsäkerhetssystem (4S).

Siwertell shipunloader fertlilizer

Vi ser till så att operatörer övervinner miljöutmaningar vid gödselhantering

Gödselmedel och deras beståndsdelar är dammiga och kan skapa allvarliga lokala miljöproblem när de släpps ut med gripkranar eller skopanläggningar. Siwertells extremt rena lossnings- och transportsystem för gödselmedel eliminerar spill och håller dammutsläpp till ett absolut minimum. De köps in av operatörer som behöver miljövänliga hanteringssystem för bulkmaterial. För vissa är kraven så höga att de utan den marknadsledande utrustning som Bruks Siwertell kan erbjuda, skulle behöva stänga sina befintliga anläggningar.

Effektivitet och tillförlitlighet för alla gödningsapplikationer

Bruks Siwertells skräddarsydda fartygslossare, fartygslastare och transportsystem ger de perfekta bulkhanteringsarrangemangen för alla gödselverksamheter. Pålitlighet, effektivitet och utmärkta prestanda genom fartyget ger betydande kommersiella fördelar.

Kontakta oss för mer information

Spannmål

Bruks Siwertell är världsledande inom spannmålshantering

Växande spannmålsexport och ökade fartygsstorlekar ställer stora krav på tillhörande lastning, lossning och transportsystem för torrbulk. Detta beror på att de måste möta ökningen av lastkvantiteter och behovet av att lasta och lossa fartyg så snabbt som möjligt för att minska tiden som fartyget ligger i hamnen. 

Bruks Siwertells marknadsledande hanteringslösningar för spannmål inkluderar storskaliga lossare, flexibla vägmobila och hamnmobila lossare, lastare och transportörer; allt från fristående enheter till helt integrerade terminalsystem.

Bruks Siwertells helt slutna skruvtypslossare för spannmål kan lossa spannmål och andra jordbruksmaterial med nominella kapaciteter upp till 1800 ton/tim. Den lätta, kompakta kornlastaren med bandtransportör erbjuder en kapacitet på upp till 2000 ton/tim för fartyg upp till post Panamax-storlek. Våra effektiva, rena transportsystem kan matchas med marknadsledande lossare och lastare för spannmålshantering. 

Alla våra spannmålshanteringssystem ger exceptionell miljövänlig prestanda med minimalt dammutsläpp och inget spill. De följer helt de strikta miljöbestämmelserna som gäller i många hamnar runt om i världen.

Dry bulk materials grains

Optimerad hamnmobil kornlossare

Det senaste tillskottet till Bruks Siwertells spannmålshanteringsportfölj är den specialdesignade hamnmobila lossaren. Optimerad på många nyckelnivåer, från sin stabila och lätta stålkonstruktion till sin försiktiga lasthantering, smidiga lossning och dess totala driftskostnader. Den standardiserade lossaren erbjuder full hamnmobilitet, utmärkt effektivitet och nominell kapacitet samt minskade investeringskostnader.

Mjuk kornhantering är nyckeln

Lastnedbrytning är en viktig faktor vid spannmålshantering. Ett framgångsrikt materialhanteringssystem för spannmål måste erbjuda extremt låga nedbrytnings- och krossningshastigheter, vilket minimerar produktionen av pulver och partiklar som är mindre än de enskilda kornen.

Partiklar är problematiska eftersom de kan öka dammutsläppen, föresvåra ventilationen av materialet och med det öka förstöringsgraden. Småpartiklar måste också tas bort innan fräsning. Höga halter av partiklar kan sänka kvaliteten på spannmålsfrakten. 

Bruks Siwertells fartygslastare är idealiska för hantering av spannmål eftersom deras användning resulterar i mycket låga nivåer av lastskador. Våra fartygslastare och transportsystem erbjuder liknande skonsamma hanteringsegenskaper. Vi kan tillhandahålla oberoende testresultat för att bekräfta de låga nivåerna av nedbrytning av gods som orsakas av vår utrustning. 

Genomgående fartyg

Även om nominella kapaciteter är viktiga prestandaindikatorer, är det vår marknadsledande genom-fartyget-prestanda (d.v.s den genomsnittliga kapaciteten från start till slut, inklusive flyttning och slutlossning) som verkligen skiljer oss från konkurrerande system som kranar med gripskopor, pneumatiska system och hissanordningar. Utmärkta genom-fartyget-prestanda och minskade saneringskrav säkerställer snabba vändningar som minimerar den tid bulkfartygen behöver tillbringa i hamnen. 

Kontakta oss för mer information

Svavel

Oöverträffad kompetens av svavelhantering

Bruks Siwertell är det enda företaget som kan tillhandahålla säkra, miljövänliga, helt slutna svavellossare och transportsystem. Vi erbjuder svavellossare med kapaciteter upp till 1800 ton/tim och våra vägmobila enheter kan lossa svavel med kapaciteter upp till 350 ton/tim. Våra svavellastare arbetar med hastigheter upp till 1000 ton/tim.

Svavel: en farlig och förorenande bulklast

Svavel är frätande, förorenande och farlig, med potential att explodera och orsaka bränder. Det är särskilt förorenande när det hanteras med maskiner som gripskopor och hissanordningar. Svavelverksamhet blir ålagd allt strängare bestämmelser för att eliminera spill och minimera dammutsläpp. Bruks Siwertell är den enda tillverkaren som kan hantera alla dessa problem inom svavelhantering.

Siwertell svavelsäkerhetssystem (4S)

Hantering av svavel i ett helt slutet system är miljövänligt och rent, men det ökar risken för explosioner och bränder. Bruks Siwertell har därför utvecklat ett unikt säkerhetssystem som vi kallar 4S (Siwertell Sulphur Safety System). 4S minimerar risken för explosioner och behandlar dem på ett säkert sätt om de inträffar. Systemet hjälper till att minska risken för bränder genom att upptäcka och släcka dem om de skulle inträffa.

4S: hur det fungerar i bulkmaterialhantering

För att förhindra explosioner och bränder sprutar 4S vatten på lasten vid inloppsmataren och vid transportöverföringspunkter. Ett automatiskt system smörjer och kyler slut- och mellanlagren för att minska risken för antändning.

Branddetektorer är installerade längs transportlinjen. Brandsläckningssystemet med vattenspray startar automatiskt och stoppar transportörerna för att förhindra att en brand sprids till lagringsområden. Extra tjocka stålhöljen tål en svavelexplosion, medan ventilationsventiler avlastar det resulterande trycket. Komponenter i rostfritt stål minimerar korrosion.

Siwertell sulfur unloading

Överförbar svavelhanteringsteknik

4S-tekniken har gjort det möjligt för Bruks Siwertell att utveckla rena, säkra lossningssystem för andra farliga material inklusive biomassa och gödselmedel.

Lossningsalternativ för svavel

En Siwertell-lossare kan släppa ut svavel till ett kajband för vidare transport till lagringsområden, eller direkt lossa till lastbilar eller tågvagnar. Den vanligaste och effektivaste typen av installtione, speciellt till tågtransporter, är att integrera lossaren i ett komplett transport- och lagringssystem. Överföringspunkten till kajbandet görs dammsäker av en överföringsvagn med ett integrerat dammundertryckningssystem.

Lossning av svavel direkt till lastbilar eller järnvägsvagnar med Bruks Siwertells vägmobila lossare utförs genom specialdesignade lastbälgar som även är utrustade med ett integrerat dammskyddssystem.

Kontakta oss för mer information

Blandade material

Unika lossningsfunktioner för varje operation

Bruks Siwertell startade en revolution inom hantering av torrbulk med introduktionen av Siwertell-skruvslossaren med tillhörande transportörer för mer än fyrtiofem år sedan.

Deras effektivitet, tillförlitlighet och miljövänliga sätt att hantera bulk var ett efterlängtat på marknaden. Detsamma gäller den oöverträffade flexibiliteten som gör att en och samma lossare kan hantera flera olika material med liten eller ingen justering.

bulk carrier bruks siwertell

En och samma lossare till två olika bulkmaterial 

Vissa branscher och applikationer har ofta krav på bulkhantering för två specifika material. Cementindustrin behöver ofta hantera flygaska och cement, medan man i energiproduktionen gör övergången till att bränna både kol och biomassa på samma plats. I båda fallen tillhandahåller Bruks Siwertell de bästa lösningen för operatörer som vill minimera investeringskostnaderna samtidigt som de uppnår den mest effektiva prestandan. De är mer effektiva och mycket renare än kranar med gripskopor. Bruks Siwertell tillverkar de enda slutna lossarna som på ett säkert sätt kan användas för att hantera biomassa.

Multilast-bulkoperationer

Mindre specialiserade hamnar kan också dra nytta av den effektivitet, prestanda och de miljömässiga fördelar som Bruks Siwertell erbjuder. Våra skruvlossare kan hantera ett mycket brett sortiment av bulkmaterial. När det krävs rengöring mellan hanteringen av olika material, är denna mycket enkel.

Flera fördelar med flexibilitet

Den uppenbara ekonomiska fördelen med en lossare som hanterar flera olika material är att du bara behöver investera i ett enda system. När det är ett Siwertell-system är fördelarna mer utbredda. Siwertell-maskiner väger mindre än motsvarande konkurrenter och de har mindre fysiska fotavtryck. På så sätt används terminalutrymme mer effektivt och pengar sparas på kajkonstruktions- eller förstärkningskostnader.

Kontakta oss för mer information

Övriga material

Marknadens mest mångsidiga lösningar

Bruks Siwertell har överträffad erfarenhet av att hantera praktiskt taget alla torra bulkmaterial. Med vårt breda produktutbud av system för lastning, lossning, transport, lagring, stackläggning och utmatnbing av torra bulkmaterial - tillsammans med utrustning för flisning, siktning, fräsning och bearbetning av virke för biobränsle, kartong, sågverk, massa och pappersindustri - säkerställer vi en effektiv hantering av ditt torrbulksmaterial utan spill eller dammutsläpp.

Nedan följer ett urval av material som vi hanterar med stor framgång:

Om du behöver råd kring hantering av ett bulkmaterial som inte nämns här, är våra ingenjörer redo att undersöka materialet i vårt laboratorium och hitta den optimala lösningen för att tillgodose dina behov.

Kontakta oss för mer information

 


Vi har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor

Varje bransch behöver pionjärer och hanteringsindustrin för torrbulk är inget undantag. Bruks Siwertell brinner för hållbarhet och miljövänliga lösningar, och vi strävar efter att säkerställa att våra maskiner har lägsta möjliga miljöbelastning.

Våra fartygslossare lastare och transportörer levererar de fyra viktigaste elementen för hållbarhet: minimalt spill, inget damm, låga ljudnivåer och några av de högsta effektivitetsnivåerna på marknaden för att minimera bränsleförbrukningen.

Genom bra design och innovation fortsätter Bruks Siwertell att sätta nya och oöverträffade standarder för hållbara lösningar. Detta åtagande tillsammans med vår växande närvaro i branscher världen över förändrar hanteringen av torrbulk.

Trees sustainable bruks siwertell

Minimera avfall och materialförluster

Avfall genom ineffektivitet och spill är inte bara miljömässigt ohållbart, utan påverkar även vinsten negativt. All utrustning från Bruks Siwertell är utformad för att fungera på det mest effektiva sättet, vilket gynnar både miljön och operatören.

Spill och dammutsläpp till atmosfären måste minimeras för att skydda miljön. Bruks Siwertell har med sina helt slutna lossare, lastare och transportörer, alltid erbjudit de bästa lösningarna för operatörer som behöver spillfri hantering av torr bulklast utan att damm skapas.

Utmanande stereotyper

Vi fortsätter att utmana stereotypa synpunkter på hantering av torrbulk genom leverans av teknik som inte bara uppfyller minimikraven för miljöskydd, utan genom system som också kan överskrida dem avsevärt.

Kontakta oss för mer information

 


Service

Bruks Siwertell-serivce: få ut det mesta möjliga av din utrustning

Bruks Siwertells marknadsledande leveranser av bulkhantering backas upp av ett omfattande globalt supportnätverk. Vi erbjuder planerade lösningar på begäran och nödsituationer, alla utformade för att säkerställa maximal tillgänglighet för din bulkhanteringsutrustning under hela produktens livstid. Förebyggande underhållspaket levereras genom serviceavtal.

Serviceavtal

De flesta operatörer för bulkmaterial värdesätter effektiva underhållsprogram. Med ett serviceavtal tar vi så mycket ansvar för din bulkutrustning som behövs. Vi stöder dig med service, underhåll och relevant administration, vilket ger hög utrustningstillgänglighet och ger dig friheten att fokusera på din kärnverksamhet.

Reservdelar och förbrukningsvaror

Oavsett om man byter ut skadade eller förbrukningsbara delar använder Bruks Siwertell endast originalreservdelar vid service- och underhållsuppgifter för sina lossare, lastare och transportörer. Detta beror på att vi vet att användning av komponenter av bästa kvalitet garanterar högsta tillgänglighet och minimerar risken för oplanerad stilleståndstid.

Bruks Siwertell safety training

Uppgraderingar och modifiering

Om du vill uppgradera, modernisera eller konvertera dina system för att möta dina förändrade operativa behov, så är våra experter här för att hjälpa dig. Ibland måste ett system som levereras för en specifik operation modifieras. Vi börjar med att ta reda på vad en operatör behöver, och följer upp med detaljerade förslag på uppgradering.

Underhåll

Bruks Siwertells utrustning är känd över hela världen för sin pålitlighet och långa livslängd. Genom att be oss bibehålla och underhålla din utrustning säkerställer du att den alltid uppfyller de senaste prestanda- och säkerhetsstandarderna, samtidigt som maximal effektivitet uppnås. När du har ett proaktivt tillvägagångssätt för underhåll kommer du att ha färre haverier.

Övervakning och inspektioner

Syftet med en inspektion är att identifiera problemområden eller komponentskador som inte upptäcks under regelbundet underhåll, samt att förbättra den totala driften. Inspektioner kontrollerar att slitage följer ett förväntat mönster. Eventuella avvikelser undersöks och åtgärder föreslås för att eliminera problemet med minimal inverkan på tillgängligheten.  

Kontakta oss för mer information

 


Branschevenemang

Varje år deltar Bruks Siwertell vid många globala konferenser och utställningar. Vi värdesätter möjligheten att prata ansikte mot ansikte med intressenter inom de branscher där vi verkar. Genom att vara närvarande har vi bättre möjlighet att lyssna på och förstå de utmaningar som operatörer står inför och hur vi kan hjälpa till.

Klicka här för att se våra evenemang

 


Vi hjälper dig att hålla dig informerad och uppdaterad

Nyheter och blogginlägg: regelbundet på vår hemsida

Du kan hålla dig uppdaterad med vår senaste utveckling på flera sätt. På vår nyhetssida här på hemsidan publicerar vi alla våra pressmeddelanden om försäljningar, leveranser och innovationer; och vår blogg är ett informationscentrum för torrbulkshantering och träbearbetning, med fokus på ämnen som vi tror kan vara av intresse för dem som är involverade i dessa industrier.

Nyhetsbrev: en gång i månaden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få tips, information om trender och uppdateringar inom torrbulks- och träbearbetningsindustrin direkt i din e-postkorg. Genom att fylla i dina uppgifter nedan godkänner du att de läggs till i vår databas. För mer information om hur Bruks Siwertell skyddar dina personuppgifter, läs vår GDPR-policy här.

Kundtidning: två gånger om året

Vi publicerar vår kundtidning Bulk Handling News två gånger om året. Den innehåller våra nyhetsartiklar tillsammans med branschrelaterade artiklar, allt från detaljerad analys av marknadssektorer till operativa case-studier. Kontakta oss för att registrera dig och få tidningen i pappersformat postad till dig. Du kan också läsa den digitalt på nätet här.

Kundcase: läs om våra existerande kunder och deras installationer

När du letar efter en ny leverantör behöver du mer än att läsa eller höra bara ”säljprat”. Våra installationer finns över hela världen med många enheter som har varit i drift i flera decennier.

Dessa referenser stöder övertygande allt du kommer att höra från vårt säljteam om tillförlitlighet, effektivitet och miljövänliga prestanda hos vår utrustning. Klicka på ett kundärende på vår Customer case sida för att läsa mer.

Följ oss i sociala medier

Vi är aktiva i de sociala mediekanalerna Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter, och vi har även en YouTube-kanal där tittarna kan se vår utrustning ’in action’, samt ett Issuu-konto som innehåller våra broschyrer och kundtidningar i digitalt format. Följ oss på sociala medier för att få vår senaste uppdateringar direkt i din feed. 

 LInked in logo  facebook icon  twitter logo  instagram logo  youtube icon  issuu icon

Kontaktinformation: vi är både globala och lokala

Bruks Siwertell Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Koncernen består av flera holdingbolag: Siwertell AB (Sverige), Bruks AB (Sverige), Bruks Siwertell Inc (USA), Bruks Klöckner GmbH (Tyskland), FTG Cranes AB (Sverige) och UAB FTG Baltic (Litauen).

Vi har kontor i USA, Sverige, Tyskland, Kina, Filippinerna, Ryssland och Taiwan, med stöd av hundratals representanter och återförsäljare över hela världen.

Vänligen kontakta kontoret för dina bulkhanterings- eller träbearbetningsbehov som motsvarar den region du befinner dig i. När vi har fått din begäran kommer vi att sätta dig i direktkontakt med en av våra experter nära dig. 

Kontakta oss för mer information