Your browser (Internet Explorer) is out of date and may not display all features of this and other websites. Please use Google Chrome or Microsoft Edge for optimal experience of our website.

site name Bruks-Siwertell
site name Bruks-Siwertell

Tervetuloa Bruks Siwertellille

Bruks Siwertell on maailmanlaajuinen toimija ja tavoitteenamme on puhua kanssasi samaa kieltä. Tässä osassa voit lukea tuotteistamme ja palveluistamme suomeksi, mutta sivustomme muut osat on kirjoitettu englanniksi. Mikäli haluat olla yhteydessä suomenkieliseen edustajaamme, ota yhteyttä, niin ohjaamme sinut lähimmälle sopivalle henkilölle.

Bruks Siwertell on johtava toimija maailmanlaajuisesti sekä bulkkimateriaalin että puutavaran käsittelyssä. Tuhannet asennetut koneet ja laitteet ympäri maailmaa käsittelevät raaka-aineita metsissä, pelloilla, louhoksilla ja kaivoksilla ylläpitäen kriittisiä toimituslinjoja tuotantolaitoksiin, tehtaisiin, voimalaitoksiin ja satamiin. 

Suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme järjestelmiä bulkkimateriaalin lastaamiseen, purkamiseen, kuljettamiseen, varastointiin, kasaamiseen ja noutamiseen samoin kuin puun hake-, seulonta-, jyrsintä- ja jalostuslaitteita biopolttoaine-, kartonki-, saha-, sellu- ja paperiteollisuudelle. 

Kaikki ratkaisumme on suunniteltu varmistamaan ympäristöystävällinen, tehokas ja kannattava toiminta.

Toimintamme on maailmanlaajuista ja meillä on vahva paikallinen edustus useimmissa maissa.  Pääyksikkömme sijaitsevat Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Saksassa, Kiinassa, Filippiineillä, Venäjällä sekä Taiwanissa ja niiden taustatukena toimii satojen edustajien ja jälleenmyyjien omistautunut maailmanlaajuinen verkosto. 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Elintärkeää tukea teollisuudelle maailmanlaajuises?

Bulkkimateriaalin rahti kattaa suuren osan sähköntuotannossa, elintarvikkeiden tuotannossa, teollisuuden valmistusprosesseissa ja rakentamisessa tarvittavien raaka-aineiden kuljetuksesta. Se on nykyaikaisen yhteiskunnan selkäranka ja siksi ratkaisevan tärkeä vakaalle talouskasvulle ja kehitykselle, jonka vuoksi suhtaudumme strategiseen roolimme bulkkimateriaalin käsittelyn varmistamisessa hyvin vakavasti.

Siwertell shipunloader

Sellu-, paperi- ja lastulevyteollisuus

Suorituskykyisillä koneillamme on valmiudet tukea välttämätöntä bulkkimateriaalin prosessointia, kuljetusta ja käsittelyä sellu-, paperi- ja lastulevyteollisuudessa sekä lukuisissa muissa keskeisissä sovelluksissa puutavaran käsittelyn sektorilla. 

Olemme kehittäneet ainutlaatuisen laitevalikoiman, joten tuotteita löytyy toimitusketjun jokaiselta osa-alueelta aina metsässä käytettävistä, liikuteltavista hakkureista ja tyvilaajentumia poistavista sievistäjistä aina satamassa oleviin purkulaitteisiin, kuormaajiin ja kuljetinratkaisuihin, valmiina kuljettamaan ja vastaanottamaan jalostettua puumateriaalia  kaikissa muodoissaan hakkeesta biomassaan ja pelleteihin. 

Ship unloader biomass

Maatalousrahti hyötyy huipputehokkaasta käsiGelystä

Maatalousrahdin luotettavat ja monipuoliset purku-, lastaus- ja kuljetusjärjestelmämme palvelevat kaikenkokoisia tuonti- ja vientitoimintoja. Satamaympäristössä liikuteltavat lastinpurkulaitteemme soveltuvat erityisen hyvin esim. viljan käsittelyyn. Kun laiva on tyhjennetty lastista ja laitetta ei enää käytetä, voidaan se siirtää omalla moottorillaan syrjään ja vapauttaa näin laituri muuhun käyttötarkoitukseen. Suuren kapasiteetin omaavat integroidut järjestelmämme tarjoavat vaikuttavia etuja kaikissa jyvien, viljojen, soijapapujen, sokerin ja suolan kaltaisten hyödykkeiden käsittelyssä. 

Järjestelmämme ovat erittäin tehokkaita ja ne on suunniteltu käsittelemään bulkkimateriaalia hellävaraisesti, jotta vältytään mahdollisilta materiaalivaurioilta ja hävikiltä.

Energiantuotannon syöGölinjojen turvaaminen

Polttoaineen toimitusketjut eri sähköntuotannon sovelluksille hiilestä biomassaan vaativat luotettavia, korkean kapasiteetin omaavia järjestelmiä, jotka kykenevät reagoimaan toiminnallisiin muutoksiin ja tarjoamaan korkean purku- ja kuljetustehokkuuden, jotta laivojen satamassaoloaika olisi mahdollisimman lyhyt. 

Hiili- ja biomassaenergiaan perustuvat sähköntuotantolaitokset eri puolilla maailmaa luottavat teknologiaamme. Kun tehontarpeet ja tarpeet kasvavat ja etsitään uusia tapoja toiminnan tehostamiseksi, voidaan esimerkiksi käsiteltävää materiaalia vaihtaa saumattomasti hiilen ja biomassan välillä ruuviteknologiaan perustuvilla Siwertell lastinpurkulaitteillamme ja varmistaa näin terminaalin toimintatehokkuus.  Kuormaajat, kuljettimet sekä puunjalostus-, varastointi-, kasaus- ja noutojärjestelmät viimeistelevät koko polttoaineen toimitus- ja käsittelyjärjestelmän.

Alan johtavaa kuivarahdin käsiGelyä rakentamisesta valmistukseen

Järjestelmämme voivat käsitellä myös rakennusteollisuuden raaka-aineita kuten sementtiä, klinkkeriä ja kiviainesta, joiden lisäksi ne palvelevat käytännöllisesti katsoen kaikkia teollisuuden tuotantolaitoksia, jotka tarvitsevat bulkkimateriaalia teräksen ja alumiinin tuotannosta lannoiteteollisuuteen. 

Laitteistomme on suunniteltu vastaamaan käsittelijän vaatimuksiin esimerkkinä erikoissovellukset, joilla voidaan käsitellä erittäin syövyttäviä tuotteita kuten rikkiä tai raskaita tai kuluttavia tuotteita kuten rautamalmia. 

Saadaksesi lisätietoa siitä, miten järjestelmämme voivat tarjota kilpailuetua liiketoiminnoillesi, napsauta tästä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

 


Tuotealueet

RahdinkäsiGely- ja puunjalostuslaiGeistoja kaikkiin toimintamuotoihin

Bruks Siwertellin tuotteet ja ratkaisut täyttävät alusten lastien purkamisen, lastaamisen, bulkkimateriaalin kuljettamisen, kasaamiseen ja noutamisen, kuorma-autojen lastien purkamisen, haketuksen, jyrsinnän, seulonnan sekä jätepuun käsittelyyn tarvittavat operatiiviset tarpeet.

Tekninen suunnittelu ja haasteet ovat intohimomme. Keskitymme tehokkaiden, kannattavien ja ympäristöystävällisten laitteiden kehittelyyn, suunnitteluun ja tarjoamiseen. Voimme soveltaa ratkaisumme erityisiä tarpeitanne vastaaviksi ja tarjota standardoitua järjestelmiä lyhyellä toimitusajalla.

comple bulk terminal bruks siwertell

Täydelliset bulkkiterminaaliratkaisut.

Bruks Siwertell suunnittelee yksilöllisiä ratkaisuja kaikentyyppisille bulkkiterminaaleille. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakaskuntamme kanssa varmistaaksemme, että ratkaisumme sopivat täydellisesti joka asiakkaan tarpeisiin. Suuren kapasiteetin omaavat ja tehokkaat purkulaitteemme, lastauslaitteemme, kuljetusjärjestelmämme sekä kasaus- ja noutoratkaisumme tarjoavat huomattavia kustannussäästöjä optimoidulla toiminnalla ja koko elinkaaren kattavalla hyvällä suorituskyvyllä. 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Haketus

Kiinteät ja mobiilit hakkurit kaikkiin tarpeisiin

Hakkureita on käytetty vuosisatojen ajan puumateriaalien hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Hyväksi havaitut laitteemme perustuvat vuosikymmenien kokemukseen ja tuottavat tasalaatuista haketta sekä lyhyistä lehtipuu- että havupuutukeista. 

Nykypäivän koneet ovat erittäin suorituskykyisiä, mikä on elintärkeää tukemaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa markkinaa, selluteollisuutta ja lukuisia muita keskeisiä käyttökohteita. Käsiteltävän puumateriaalin koko ja lajike ovat yleensä ratkaisevia tekijöitä teknologiaa valittaessa, mutta jotkut teollisuudenalat vaativat tarkempaa otetta hakkeen palakoon suhteen, kun taas toiset asettavat pääpainon alhaisille käyttökustannuksille. 

Bruks mobile chippers

Olemme yhdistäneet parhaat teknologiamme tarjotaksemme koneita, jotka vastaavat kaikkia näitä tarpeita. Järeiden kiinteiden ja liikuteltavien haketuslaitteidemme valikoima sisältää kuilu- ja vaakasyöttöisiä laikkahakkureita sekä kuilu- ja vaakasyöttöisiä rumpuhakkureita. Bruks-rumpuhakkurimme ovat optimaalinen ratkaisu lyhyiden tukkien hakettamiseen ja niitä käytetään myös tikkuhakkureina ylisuuren jakeen hakettamisessa seulonnan jälkeen. Tarjoamme myös kattavan valikoiman markkinoiden johtavia mobiileja hakkureita. 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

KuljeGaminen

KuljeNmet tehokkaille ja jatkuville materiaalivirroille

Bruks Siwertell tarjoaa markkinoiden kattavimman kuljetinvalikoiman.  Siihen kuuluvat perinteiset hihna- ja rullatelinehihnakuljettimet, ilmaliukujärjestelmät, kolakuljettimet, ruuvikuljettimet, tärykuljettimet ja viimeisintä tekniikkaa edustavat matalakitkaiset ja ilmakeventeiset Belt Conveyor TM ja Tubulator TM.  

Alan johtavat innovaatiot varmistavat, että kuljettimemme tarjoavat tasaisia ja turvallisia bulkkimateriaalin käsittelyjärjestelmiä pienin käyttö- ja ylläpitokustannuksin. Kun vaaditaan ympäristöystävällisiä ja pölyvapaita toimintoja, ilmakeventeiset kuljettimemme on suunniteltu täysin suljetuiksi kuljetinyksiköiksi varmistaen näin pölyvapaan toiminnan. Myös perinteisemmät hihna- ja ruuvikuljettimemme voivat olla täysin tai osittain suljettuja. 

Bruks Siwertell -kuljettimet voidaan konfiguroida täyttämään asiakkaan kaikki vaatimukset ja ne voivat kuljettaa käytännössä mitä tahansa kuivaa bulkkimateriaalia alhaisesta erittäin korkeaan kapasiteettiin.

Bruks airsupported beltconveyor

Lukuisat toiminnassa olevat kuljetusjärjestelmämme takaavat kuivan bulkkimateriaalin käsittelylaitosten tehokkuuden mukaan lukien suuret voimalaitokset, jotka ovat eräitä maailman suurimpia bulkkimateriaalin käyttäjiä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Jyrsintä

Järeät koneet suunniteltu laadukkaille lopputuotteille

Bruks Siwertellin asiakaslähtöiset jyrsintäratkaisut on suunniteltu tuottamaan lisäarvoa puutavaran käsittelyyn, jotta omistajat hyötyvät suuremmasta tuotosta, parantuneesta hyötysuhteesta sekä laitteiden pitkästä ja tehokkaasta käyttöiästä. 

Tehokkaat ja raskaat jyrsintäjärjestelmämme on määritelty maksimoimaan puutuotteiden tuotto ja ne pystyvät varmistamaan, että puutuotteet ovat optimaalisessa jaekoossa edelleen  jalostettavaksi. Jokainen prosessin vaihe, jota voidaan parantaa käsittelyn aikana, vaikuttaa positiivisesti tehokkuuteen ja sitä kautta saantoon. Jopa pienet muutokset jyrsinnässä voivat tarjota huomattavia säästöjä ja hyötyjä.

Bruks hammermill system

Laitevalikoimamme sisältää tyvisievistäjän, joka sievistää luonnollisesti tukin pinnan suunnassa säilyttäen tukin luonnollisen lieriömäisen muodon. Tällä varmistetaan, että tukit ovat erinomaisessa kunnossa jatkokäsittelyä varten, mikä lisää merkittävästi puutavaran tuottoa ja tuottavuutta sekä sahojen, tukkilajittelulaitosten ja vaneritehtaiden toiminnan luotettavuutta.

Muihin jyrsintälaitteisiin kuuluvat ”hiutaloijat”, jotka ovat olennainen komponentti korkealaatuisten lastulevyjen ja puukuitulevyjen tuotannossa. Ne voidaan asettaa erillisiksi yksiköiksi tai toimittaa järjestelmäratkaisuna suurempia puunjalostustarpeita varten.  

Vasaramyllymme voidaan suunnitella ja soveltaa kuiville tai tuoreille puuraaka-aineille. 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Seulonta

Seulontaratkaisuita, jotka lisäävät tuoGoa ja minimoivat tappioita

Seulonta on tärkeä vaihe bulkkimateriaalin käsittelyssä. Se varmistaa lopputuotteiden yhdenmukaisen koon ja laadun sekä poistaa hienoaineksen ja muut käyttökelvottomat jakeet  toimitusketjusta, mikä tekee jatkokäsittelystä tehokkaampaa. 

Varmistamalla, että ylisuuret kappaleet erotetaan kuormasta, seulontajärjestelmämme voivat poistaa materiaalinkäsittelyn ongelmat ja puunjalostuslaitteiston sekä muiden koneiden tarpeettomat vahingot tai tehottomuudet.

Bruks vibratory screens

Tehokkaat seulontalaitteistomme maksimoivat puunjalostuslaitoksen tuoton minimoimalla tappiot ja optimoimalla tuotannon tehokkuuden. Bruks Siwertell tarjoaa useita seulontavaihtoehtoja käsittelytarpeista riippuen. Näihin sisältyvät mm. kiekkoseulat, jotka ovat tunnettuja kestävyydestään, turvallisesta toiminnastaan ja alhaisista huoltokustannuksistaan. Alan johtavat kääntyvät vapaasti riippuvat seulat, kiekkoseulat sekä täryseulat ovat kaikki suunniteltu asiantuntevasti seulomaan erikokoiset jakeet raaka-ainevirrasta. 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Laivojen lastaus

Laivojen lastauslaiGeistomme, jotka täyGävät tavanomaiset ja vaa?vat tarpeet

Kaikki Bruks Siwertell lastauslaitteet on räätälöity sopimaan asiakkaan yksilöllisiin käyttötarpeisiin. Bruks Siwertell on toimittanut lastauslaitteita, joiden lastauskapasiteetti on 4500 t/h, ja voimme tarvittaessa suunnitella ja toimittaa laitteistoja, joiden lastauskapasiteetti yltää aina 12 000 t/h tasolle asti. 

Bruks Siwertellin valmistamat laivojen lastauslaitteet ovat kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Ne toimitetaan varustettuna lastaussyöksytorvella, joka on suunniteltu kullekin käsiteltävälle materiaalille, jotta usein lastauksen aikana syntyvä pölyäminen ja materiaalihäviöt saadaan minimoitua.

Lastauslaitteemme on räätälöity kunkin asiakkaan tarpeisiin tinkimättä niiden suorituskyvystä. Erinomainen suorituskyky ei koske vain kapasiteettia, vaan myös tehokasta, taloudellista, ympäristöystävällistä, turvallista ja hellävaraista lastinkäsittelyä.

Tarjoamme monipuolisia järjestelmiä. Laitteemme voidaan esimerkiksi suunnitella yhtä ympäristöystävälliseksi ja tehokkaaksi sekä sementin että klinkkerin lastaamisessa; kaksi tuotetta, joita käytetään samassa teollisuudenalalla, mutta ovat ominaisuuksiltaan täysin erilaisia. Laitteidemme monipuolisuus kattaa myös aluksen koon; lastaaja voi tarjota täysin saman tehokkuuden lastatessaan pieniä proomuja tai suuria valtamerellä kulkevia bulkkimateriaalia kuljettavia aluksia.

Ship loader siwertell

Markkinoiden johtavat laivojenlastauslaitteemme on suunniteltu käsittelemään käytännössä mitä tahansa kuivaa bulkkimateriaalia, kuivista jauhemaisista materiaaleista aina raskaisiin ja kuluttaviin materiaaleihin kuten rautamalmiin. Ne voivat perustua ruuvi-, ilmakeventeiseen- tai hihnakuljetusteknologiaan ja toimitus tapahtuu joko erillisinä laitteina tai osana suurempaa terminaalijärjestelmää.

Laivojen lastauslaitteet toimitetaan kiinteinä tai kiskoilla kuljetettavina yksiköinä, joissa on teleskooppi- ja kääntökonfiguraatiot, jotta bulkkimateriaalin lastaus lastiruuman kaikkiin osiin sujuisi paremmin. Sukkuloivat ja kääntyvät ruuvityyppiset kuormaajat voidaan varustaa saksivarsijärjestelmällä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Aluksen lastinpurku

Erinomainen lastin purkutehokkuus ja -kapasiteeN

Siwertellin ruuvityyppisillä, täysin suljetuilla lastinpurkulaitteilla, on maailmanlaajuinen maine luotettavuuden, korkean nimelliskapasiteetin, erinomaisen purkutehokkuuden ja minimaalisten ympäristövaikutusten vuoksi. 

Ne on suunniteltu siirtämään kuivaa bulkkimateriaalia laivasta maihin mahdollisimman tehokkaasti ja ne voivat käsitellä melkein mitä tahansa kuivaa bulkkimateriaalia. Samaa konetta voidaan käyttää myös erilaisille lastimateriaaleille ilman, että laitteistoon tarvitsee tehdä muutoksia.

Siwertell-lastinpurkulaitteiden nimelliskapasiteetti vaihtelee 200 t/h ja 3 000 t/h välillä. Niiden erinomaisen suorituskyvyn todellinen mitta on niiden tehokkuus, joka lasketaan koko laivan purkamiseen käytettynä aikana. Korkeasta tehokkuudesta huolimatta ne ovat kevyitä, mikä säästää laiturien rakennus- ja vahvistuskustannuksia. Erinomaisen kokonaistehokkuuden lisäksi ne tarjoavat minimaalisen virrankulutuksen ja kyvyn purkaa lasteja hellävaraisesti vahingoittamatta käsiteltävän materiaalin hiukkasia ja partikkeleita.

Siwertellin lastinpurkulaitteet voidaan tilata joko erillisinä tuotteina tai osana laajempaa bulkkimateriaalin käsittelyjärjestelmää. Ne on varustettu ainutlaatuisella Siwertell-syöttölaitteella, joka varmistaa materiaalin syötön pystysuoraan ruuvikuljettimeen taaten laitteen korkean tehokkuuden ja lastinpurkukapasiteetin. Kuljettimia on saatavissa erikokoisina lastimateriaalista ja tarvittavasta kapasiteetista riippuen. 

Lastinpurkulaitteet voidaan varustaa myös lastausaukoilla, mikä mahdollistaa suoran purkamisen kuorma-autoihin, rautatievaunuihin tai erityyppisille laiturikuljettimille.

Siwertell ship unloader

Satamatarpeiden ja terminaalien valtava kirjo tarkoittaa sitä, että suurin osa Siwertellin laivojen lastinpurkulaitteista on räätälöity kunkin asiakkaan tarpeiden ja terminaaliympäristön mukaan. Asiakkaat voivat määritellä lastinpurkulaitteensa yksityiskohdat yhteistyössä Bruks Siwertellin kanssa, mikä varmistaa sen, että laite vastaa tarkasti heidän tarpeitaan ja maksimoi samalla toiminnan tehokkuuden ja suorituskyvyn.

Joillekin asiakkaille standardisoidut järjestelmät ovat ihanteellinen ratkaisu, koska ne tarjoavat monia räätälöityjen järjestelmien tarjoamia etuja, mutta ovat kustannustehokkaampia johtuen standardisoiduista komponenteista ja valmistustavasta. Tämä tarkoittaa myös, että niiden toimitusajat ovat yleensä paljon lyhyempiä. Esimerkkinä standardisoiduista järjestelmistä ovat suositut maanteillä ja satamaympäristössä vapaasti liikuteltavat mobiilit kuormaajat. 

Mikäli tarvitset neuvoja koskien parhaiten sinun tarpeisiisi soveltuvasta laitteesta tai järjestelmästä, autamme ja neuvomme mielellämme sinua. 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Varastointi ja varaston purku

Optimoidut varastointi- ja purkulaitteet tarjoavat poikkeuksellista toiminnallista tehokkuutta 

Tarjoamme yhden markkinoiden kattavimmista varastointi ja varaston purkulaitevalikoimista.  Näihin sisältyvät sekoittavat varastointi ja kolaketjulliset purkulaitteet, pyörivät kasauslaitteet,  lineaariset kasan päälliset portaalinoutolaitteet ja liikkuvat kasauslaitteet.

Varastointi-purkulaitteet ovat yhdistelmä teknologioita, jotka ensin pinoavat ja sitten hakevat kuivan bulkkimateriaalin jatkokuljetusta varten erittäin tehokkaalla ja hallitulla tavalla. Ne myös sekoittavat materiaalia, mikä on erityisen tärkeää orgaanisille hyödykkeille, kuten hakkeelle, kuorelle tai sahanpurulle mikrobien vaikutuksesta aiheutuvan kuituhävikin ja varastokasaan kertyneen lämmön vähentämiseksi.

Asiakaslähtöiset varastointi-purkuratkaisut voidaan räätälöidä vastaamaan tarkasti varastoimispaikkojen tarpeita ja ne voivat käsitellä laajaa materiaalivalikoimaa kiviaineksesta, hiilestä ja rautamalmista viljaan, rikkiin ja puutuotteisiin. Automatisoitu varastointi ja tuotteen nouto antaa suurimmat hyödyt ja siten kustannussäästöjä, mutta manuaalista varaston hallintaa käytetään toisinaan voimalaitosten massiivisissa hiilipinoissa.

Bruks stacker reclaimer

Bruks Siwertell tarjoaa varastointiin ja varaston purkuun laitteita, jotka muodostavat suoria, puolipyöreitä ja täysin pyöreitä kasoja monen eri kokoluokan ja kapasiteetin laitevalikoimalla. Jokainen kone on suunniteltu optimoiden varastoitavan materiaalin ominaisuudet.

Näin suuren valinnanvaran vuoksi voi olla vaikeaa tietää, miten optimoida ratkaisu, joka vastaa täydellisesti tarpeitasi. Asiantuntijamme varmistavat, että valitsemasi teknologian yhdistelmä toimii saumattomasti ja tuottaa parhaan mahdollisen toimintatehokkuuden mahdollisimman pienin elinkaarikustannuksin.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Kuorma-autojen kuorman purkaminen

Ainutlaatuinen valikoima kuorma-autojen kuormien purkamiseen antaa korkeatehoisen suorituskyvyn

Bulkkimateriaalia kuljettavat kuorma-autot ovat joustava ja tehokas tapa kuljettaa suuria määriä jalostettua puuta sekä bioenergiamarkkinoiden että sellu- ja lastulevyteollisuuden tarpeisiin. Vaikka monet laitokset, jotka vaativat laajamittaisia haketoimituksia, luottavat niiden kuljetukseen rautateihin, suurin osa päätyy kuitenkin turvaamaan toimituksensa maanteitä pitkin tapahtuvaan toimitukseen.

Bruks Siwertell on kehittänyt kuorma-autoille ainutlaatuisia lastinpurkulaitteita, jotka on suunniteltu nopeaan ja tehokkaaseen tapaan tyhjentää sekä kipattavat että itsepurkavat kuorma-autot, jotta jatkokäsittely olisi mahdollisimman tehokasta.

Tietyillä markkinoilla kuten Pohjois-Amerikassa, rekat ovat pääosin perästä kipattavia ja vaativat erityisen koneiston ajoneuvon ja lastin nostamiseen, jotta materiaali putoaisi vapaasti perävaunun takaosasta. Bruks Siwertell tarjoaa kuorma-autojen kippilaitteista kahta versiota: back-on- ja drive-over-tyypit.

Sekä back-on- että drive-over-tyypin kippijärjestelmät tarjoavat lyhyitä tyhjennysaikoja, tukien toimintoja, joissa vastaanottava laitos käsittelee satoja kuorma-autoja päivässä. Ne toimivat myös hyvin yhdessä Bruksin, materiaalia vastaanottavien, syöttösuppiloiden kanssa.

Bruks truck unloader

Itsepurkavat kuorma-autot tueGuina syöGösuppiloilla

Oli ajoneuvotyyppi mikä tahansa, meillä on järjestelmä sitä tukemaan; mukaan lukien itsepurkavat ajoneuvot, joita käytetään laajemmin Euroopassa, ja versioita tästä sovelluksesta on monia erilaisia. Jotkut versiot kaatavat materiaalin sivulta ja toiset käyttävät ’kävelylattiaa’ työntääkseen materiaalia tehokkaasti ulos vaunun takaosasta.

Itsepurkavat kuorma-autot ja tuotevalikoimastamme löytyvät Bruksin vastaanottavat syöttösuppilot, mukaan lukien maassa olevat versiot ja niiden variaatiot, sopivat täydellisesti yhteen ja tarjoavat korkean hyötysuhteen yhdistettynä tämän ajoneuvotyypin kanssa.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Puujätteen prosessointi 

Asiantuntevasti suunniteltu arvokkaan puujätteen käsittelyyn

Erityisesti jätepuun käsittelyyn suunniteltu, markkinoiden johtava laitevalikoima varmistaa, että puujäte käytetään hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla vähentäen  ympäristövaikutuksia ja tuottaen lisäarvoa.

Laitevalikoimamme käsittää Rotom-murskat, joissa on kaksivaiheinen murskaus  varmistamassa, että lopputuote ei enää ole jätettä vaan arvokasta polttoainetta.

Murskien erityinen rakenne heiluvien ja kiinteiden vasaroiden ainutlaatuisella yhdistelmällä tekee siitä ihanteellisen valinnan kuoren revintään sekä jätepuun ja muiden puutuotteiden kierrätykseen.

Wood residue processing

Vuosikymmenien aikana kehitetyt kestävät ja pienikokoiset murskamme tarjoavat vuosien ongelmattoman toiminnan. Niissä on modulaarinen rakenne, jonka avulla yksikkö voidaan räätälöidä täydellisesti monenlaisiin tarpeisiin, mukaan lukien erilaiset syöttö- ja roottorirakenteet.

Voimme suunnitella sopivan murskausyksikön riippuen käsiteltävästä materiaalista ja koneen sijoituspaikasta puunjalostuslaitoksessa. Vaakasyöttöinen murska on ihanteellinen pidemmän puutavaran murskaukseen ja siihen on asennettu yläpuolinen syöttörulla. Kuilusyöttöinen versio on saatavissa useassa vakiokoossa ja se sisältää monia samoja hyväksi havaittuja ominaisuuksia kuin vastaavassa vaakasyöttöisessä mallissa.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

 


Irtotavarat: elintärkeitä maailmankaupalle

Kuivien bulkkimateriaalien turvallinen ja tehokas kuljetus sekä käsittely tukevat modernin maailmankaupan useimpia toimijoita, kuten sähköntuotantoa, teollisuusprosesseja, rakentamista ja valmistusta sekä elintarvikkeiden tuotantoa. 

Käsittelemme käytännöllisesti katsoen mitä tahansa kuivaa bulkkimateriaalia, ja meillä on alan kattavin materiaalinkäsittely- ja puunjalostuslaitteisto; itsenäisistä yksiköistä kokonaisiin järjestelmiin, jotka kaikki takaavat elintärkeiden teollisuussovellusten ja koko bulkkituotemarkkinoiden menestyksen.

Voimme käsitellä käytännöllisesti katsoen mitä tahansa kuivarahtia

Napsauta bulkkimateriaalin nimeä lukeaksesi lisää siitä, miten voimme tehostaa liiketoimintaasi sen käsittelyssä.

Alumiinioksidi

Bruks Siwertell suoriutuu alumiinioksidin käsittelystä kaikkia perinteisiä tekniikoita paremmin 

Bruks Siwertellin laivojen lastauslaitteet ja kuljettimet ovat vakiinnuttaneet maailmanlaajuisen asemansa suositeltuina bulkkimateriaalin käsittelyjärjestelminä alumiinioksidille. Lisäksi täysin suljetut ruuvityyppiset Siwertell-purkulaitteemme ovat parempia verrattuna perinteisiin alumiinioksidin purkamisvaihtoehtoihin kuten kahmarinostureihin ja pneumaattisiin järjestelmiin, koska Siwertell purkulaitteilla alumiinioksidipartikkelien vaurioituminen on minimaalista vähentäen hienoaineksen syntyä ja määrää, eikä purkamisen aikana tapahdu materiaalihävikkiä.

Alumiinioksidi: arvokas bulkkituote

Alumiinioksidi on arvokasta, jauhemaista bulkkimateriaalia, jota käytetään raaka-aineena alumiinin valmistuksessa. Tämän kevyen metallin tärkeitä ominaisuuksia ovat vahvuus, johtavuus, joustavuus ja korroosionkestävyys, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää elintarvikkeiden pakkaamisesta aina lentokoneiden rakenteisiin. Toisin kuin monia metalleja ja muita materiaaleja, alumiinia voidaan kierrättää lähes loputtomiin ilman laadun heikkenemistä.

alumina ship unloader

Huolellinen bulkkimateriaalin käsittely ja nollatason vuotohäviö säästävät paljon rahaa

Alumiinioksidia on käsiteltävä varoen, koska sen sulatukseen tarvittava energiamäärä ja näin ollen valmistuskustannukset nousevat dramaattisesti, jos lastissa olevan hienoaineksen prosenttiosuus kasvaa bulkkimateriaalin käsittelyn aikana aiheutuneesta materiaalipartikkelien vahingoittumisesta johtuen. Siwertellin purkulaitteiden käyttöönotto voi säästää alumiinioksidin sulatusprosessissa paljon rahaa johtuen alhaisemmista sulatuskustannuksista prosessissa sekä  materiaalihävikistä laivan purkauksen yhteydessä.

Kaikkiin alumiinioksidin käsittelytoimintoihin soveltuvat valmiudet 

Bruks Siwertell tarjoaa täyden valikoiman räätälöityjä laivojen purku- ja lastauslaitteita sekä kuljettimia, jotka kaikki käsittelevät alumiinioksidia tehokkaasti ja luotettavasti. Maanteillä liikuteltavat mobiilit purkulaitteet sopivat ihanteellisesti pienempi mittakaavaiseen alumiinioksidin lastin käsittelyyn, etenkin jos toimintaa harjoitetaan useammassa kuin yhdessä satamassa tai jos laituri halutaan muuhun käyttöön lastausten tai purkaamisten välillä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Biomassa

Ainutlaatuiset biomassan käsittelyominaisuudet

Biomassa on yhteinen termi orgaanisille materiaaleille, joita käytetään polttoaineena energiantuotannossa. Sitä saadaan kasvi- tai eläinperäisestä aineksesta ja sitä voidaan viljellä puhtaasti energiasatona tai sitä syntyy usein jätteistä, joko puu- tai metsäjätteestä, ruokakasveista tai elintarvikkeiden jalostuksesta.

Bruks Siwertell on markkinajohtaja biomassan käsittelyn sektorilla. Siwertellin laivojen lastin purkulaitteilla on ainutlaatuinen kyky käsitellä biomassaa turvallisesti täysin suljetussa järjestelmässä. Kuormaus-, kuljetus-, kasaus- ja nouto- sekä kuorma-autojen purku-, hakkuu-, jyrsintä-, seulonta- ja puujätteenkäsittelyjärjestelmämme tukevat biomassalogistiikkaketjun kaikkia osia, jätemateriaalista pellettiin.

Ympäristömääräykset motivoivat bioenergiabuumia

Monet voimalaitokset ympäri maailmaa ovat mukautumassa sekä hiilen että biomassan polttamiseen tiukempien ympäristömääräysten noudattamiseksi. Samassa kohteessa voi olla erillisiä voimantuotantojärjestelmiä: yksi polttaa hiiltä, toinen biomassaa. Toisissa yksi järjestelmä polttaa joko hiiltä tai biomassaa, tai molempia samaan aikaan. Tätä kutsutaan yhteispoltoksi. Kaikissa tapauksissa nämä laitokset hyötyvät Siwertell-purkulaitteidemme joustavuudesta, koska ne voivat käsitellä molempia tuotteita samalla laitteella ilman erillistä säätämistä.

Bulkkibiomassan lämpöarvo on alhaisempi kuin samalla määrällä hiiltä, joten tehovaatimusten ylläpitämiseksi tarvitaan tehokkaita, korkean kapasiteetin omaavia purkulaitteita, lastauslaitteita ja kuljettimia. Korkea laivan purkutehokkuus tarkoittaa myös, että laiturien purkaukseen tarvittava aika on minimoitu, kun taas vuosittainen purkumäärä on maksimoitu.

Siwertell shipunloader horizontal arm

Turvallisen materiaalinkäsittelyn maksimointi 

Biomassa tuo, etenkin varastoituna, mukanaan tulipaloihin ja räjähdyksiin liittyvän huolen turvallisuudesta. Biomassan käsittelyjärjestelmien on kyettävä vähentämään näitä riskejä. Tämän lisäksi niiden on myös varmistettava lastin partikkelien minimaalinen hajoaminen, ei pelkästään lähetyksen laadun säilyttämiseksi, vaan jotta palo- ja räjähdysriskit saadaan vähennettyä minimoimalla pölyn muodostuminen käsittelyvaiheessa.

Bruks Siwertellillä on vuosikymmenien kokemus vaarallisten materiaalien käsittelyssä. Tätä kokemusta on hyödynnetty kehitettäessä biomassan käsittelyyn tarkoitettuja turvajärjestelmiä, jotka täyttävät CE-vaatimusten mukaiset määräykset ja viimeisimmän räjähdysvaarallisen ympäristön valvontaan liittyvän ATEX-direktiivin. Niinpä Bruks Siwertell tarjoaa ainoat täysin suljetut laivojen Siwertell-purkulaitteet, joita voi turvallisesti käyttää laajamittaisessa biomassan käsittelyssä. 

Järjestelmiä, jotka tarjoavat laajempaa hyötyä

Kaikkien Siwertell purkulaitteiden rakenteellinen koko on pieni ja ne painavat vähemmän kuin vaihtoehtoiset järjestelmät vastaavalla purkukapasiteettilla, jonka ansiosta laiturien rakennus- tai muuntamisinvestoinneissa voidaan säästää huomattavia rahasummia.

Investointikustannuksia voidaan pienentää myös, koska laivan purkulaitteet, lastauslaitteet ja kuljetinjärjestelmät pystyvät käsittelemään biomassaa ja muita materiaaleja yhtä tehokkaasti.  Tämä mahdollistaa terminaalin joustavan käytön muuttuvissa markkinaolosuhteissa. 

Lastaus-, kasaus-, nouto- ja kuljetinjärjestelmämme lisäävät edelleen biomassan käsittelytoiminnan yleistä tehokkuutta. Ihanteellinen ratkaisu tällaisen materiaalin kuljettamiseen on innovatiivinen ilmakeventeinen kuljetinvalikoima, johon kuuluvat Bruks Tubulator TM ja Belt Conveyor TM -tuotteet.

biomass siwertell

Jätteen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti

Vuosikymmenien tekninen kehitys puun siirrossa, kuljetuksessa ja jalostuksessa biopolttoainemarkkinoille, sellu-, paperi- ja lastulevyteollisuuden kautta, on antanut Bruks Siwertellille vertaansa vailla olevaa tietoa biomassapohjaisista materiaaleista. 

Me välitämme tämän tiedon ja kokemuksen asiakkaillemme markkinoiden johtavien koneiden ja elinkaaripalvelujen muodossa tarjoamalla erinomaista suorituskykyä, turvallisuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Sementti

Markkinoiden johtavaa teknologiaa sementin käsittelyyn

Bruks Siwertell on tuonut sementtimarkkinoille tehokkuutta ja ympäristöystävällistä toimintaa vuodesta 1975 lähtien. Tarjoamme täyden valikoiman terminaalijärjestelmiä kuivan bulkkisementin käsittelemiseen mukaan lukien lastauslaitteet, purkulaitteet, maantiellä ja satamissa liikuteltavat mobiilit purkulaitteet, mekaaniset kuljettimet sekä siilojärjestelmät, joko yksittäisinä laitetoimituksina tai tarvittaessa ”avaimet käteen” toimitusperiaatteella.

Näihin järjestelmiin kuuluu esimerkiksi Houstonissa sijaitseva sementin purkulaite, jonka purkukapasiteetti 1.500 t/h on markkinoiden korkein. Tarjoamme myös maanteillä liikuteltavia mobiileja purkulaitteita ja kuljetinjärjestelmiä, jotka sopivat ihanteellisesti toiminnanharjoittajille, jotka tarvitsevat äärimmäistä joustavuutta ja minimaalisen investoinnin sataman materiaalitoiminnan aloittamiseen ja ylläpitämiseen.

Räätälöidyt järjestelmät kuivalle bulkkisementille

Kasvava kysyntä on johtanut sementin laivakuljetusten lisääntymiseen. Toiminnanharjoittajat ovat siirtymässä suurempiin aluksiin ja vaativat korkeampia käsittelyasteita. 1990-luvun loppuun saakka keskiverto sementtiterminaali oli suunniteltu käsittelemään Handymax-aluksia 800 t/h kapasiteetilla. Tämän päivän vaatimukset pakottavat monet terminaalit mukautumaan Panamax-tonnistoon ja tarjoamaan nopeampia läpimenoaikoja nostamalla lastaus- ja purkukapasiteettia.

Meillä on tietotaitoa kaikkeen kuivan bulkkisementtitoimintaan, kun kyse on ratkaisujen räätälöimisestä asiakkaiden tarpeisiin. Olemme viime vuosina toimittaneet purkulaitteita, joilla on markkinoiden korkeimmat purkukapasiteetit kuivan bulkkisementin käsittelyyn.

siwertell cement mobile unloader

Bruks Siwertell asettaa alan normit 

Siwertellin laivojen purkulaitteet ja lastauslaitteet ovat asettaneet uusia standardeja sementtiteollisuudelle jo vuosikymmenien ajan tarjoamalla uusia laiteratkaisuja korkeammilla purku- ja lastauskapasiteeteilla. Sementinpurkulaitteidemme nimelliskapasiteetit ovat nousseet jopa 1 500 t/h asti, mikä heijastaa nykyistä trendiä isompien alusten käytöstä sementin kuljetuksessa. Lastauslaitteisiin liittyen Bruks Siwertell on toimittanut järjestelmiä, joiden kapasiteetti on 4 000 t/h, kattaen alukset aina Panamax-kokoluokkaan saakka. Räätälöimme kuitenkin ratkaisumme aina kunkin asiakkaan tarpeisiin pienen kokoluokan järjestelmistä suuriin sementtiterminaaleihin ja tarvittaessa voimme suunnitella laitteita,  joiden purkamis- ja lastauskapasiteetit ylittävät tähän asti valmistettujen laitteiden tason.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Hiili

Vastaamme ympäristöystävällisten ja suurikapasiteettisten hiilenpurkulaitteiden kysyntään

Bruks Siwertell toimittaa korkean kapasiteetin omaavia, täysin suljettuja Siwertellin ruuvityyppisiä hiilenpurkulaitteita, joiden purkukapasiteetti ylittää jopa 3.000 t/h (noin yksi tonni joka sekunti).

Tämä tehokas hiilenkäsittelykapasiteetti saavutetaan minimaalisella pölynmuodostuksella ja ilman materiaalihävikkiä verrattuna kilpaileviin purkulaiteteknologioihin, kuten kahmarinostureihin ja kauhahissijärjestelmiin. 

Hiili: haasteellinen bulkkituote

Hiili voi olla haasteellinen bulkkimateriaali, koska sen koostumus, kosteus- ja pölytasot vaihtelevat, ja koska mukana voi olla muita materiaaleja, etenkin savea. Laivojen lastauslaitteemme, purkulaitteemme ja kuljetinjärjestelmämme pystyvät käsittelemään tästä huolimatta kaikkia markkinoilla käytettäviä hiililaatuja.

Hiiltä energiantuotantoon ja terästeollisuuteen

Suurin osa maailmassa käsiteltävästä hiilestä liittyy teräksen valmistukseen ja energiatuotantoon. Olemme ennakoineet markkinoiden kasvavat vaatimukset molemmilla sektoreilla kehittämällä erittäin korkean kapasiteetin omaavia laivojen lastaus- ja purkulaitteita sekä niihin liittyviä kuljetinjärjestelmiä pitääksemme yllä vakiintunutta markkina-asemaamme ja korkeaa markkinaosuuttamme. Olemme valmiita jopa korkeampiin kapasiteetteihin, mikäli näiden laitteiden markkinakysyntä kasvaa tulevaisuudessa.

Markkinoiden johtava suorituskykymme koko laivan purkutehokkuudessa ja vähentyneet vaatimukset loppupurkausvaiheen puhdistukseen varmistavat korkeat purkutehokkuudet minimoimalla ajan, jonka alukset viettävät purkuterminaalissa.

Siwertell shipunloader

Koksikivihiilen purkua parhaimmillaan 

Terästehtaat kuluttavat suuria määriä rautamalmia ja metallurgista hiiltä, joka tunnetaan myös koksikivihiilenä. Perinteisesti ne käyttävät yhtä purkujärjestelmää kummallekin bulkkituotteelle, yleensä kahmarinosturia tai kauhajärjestelmää. Nämä eivät kuitenkaan ole tehokkaita purkumenetelmiä. Siwertellin lastinpurkulaitteen asentaminen pelkästään hiilenkäsittelyä varten voi tehokkuuden parannuksen myötä säästää suurelle terästehtaalle miljoonia euroja vuodessa.

Oiva esimerkki tästä on maailmanluokan Ha Tinhin tehdas, joka on merkittävä teollisuuden virstanpylväs Vietnamin valtiolle. Voimalaitos on kehitetty vähentämään erityisesti maan riippuvuutta tuodusta raakateräksestä, jonka vuoksi asiakas tarvitsi laiteratkaisun, joka pystyisi vastaamaan sekä koksihiilen että lämpö- (höyry) hiilen vaatimuksiin. Ha Tinhin valitsemat Siwertellin laivan lastinpurkulaitteet ovat nyt molemmat täydessä toiminnassa voimalaitoksen satamaterminaalissa. 

Keskitetty palvelupiste hiiliterminaaleille 

Bruks Siwertellin purkulaitteiden, lastauslaitteiden ja kuljetinjärjestelmien runsas valikoima tarjoaa monipuolisia ratkaisuja erikokoisille hiilenkäsittelyjärjestelmille. Tarjoamme myös projektikohtaisia, koko materiaalivirran kattavia, kuljetinjärjestelmiä keskitetysti yhdestä palvelupisteestä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Lannoitteet

Muuttuvat ajat vaativat nykyaikaisia lannoitteiden purkumenetelmiä 

Bruks Siwertellin laivojen lastauslaitteet, purkulaitteet ja kuljetinjärjestelmät tarjoavat merkittäviä etuja bulkkilannoitteiden maailmankaupalle; alalle, joka on perinteisesti suorittanut laivojen purkamisen satamissaan kahmarinostureilla ja kauhajärjestelmillä.

Tärkeimmät syyt toiminnanharjoittajien siirtymiselle Bruks Siwertell-järjestelmiin ovat halu parantaa purkutehokkuutta, paremmat turvastandardit ja puhtaampi toimintaympäristö; jälkimmäinen yleensä yhä tiukempien säädösten ja säännösten noudattamiseksi.

Siwertell shipunloader

Lannoitteet: elintärkeä bulkkituote, jonka käsittely on erittäin haasteellista

Maatalous on riippuvainen lannoitteista, jotka ovat rikin lisäksi pääasiassa valmistettu typpi-, fosfori- ja kaliumyhdisteistä. Bulkkilannoitteen ja sen bulkkiainesosien käsittely vaatii järjestelmän, joka minimoi käsittelyn vaikutuksen lastin ominaisuuksiin, eliminoi ympäristölle aiheutuvat vaikutukset, minimoiden samalla tulipalo- ja räjähdysriskit. Sen on pystyttävä täyttämään nämä vaatimukset tavalla, joka ei aiheuta vaaraa henkilöstölle, aluksille tai terminaalin infrastruktuurille.

Bruks Siwertell on ainoa yritys, joka pystyy tarjoamaan täysin turvallisia ja suljettuja järjestelmiä bulkkilannoitteiden purkamiseen rikin käsittelystä saatujen kokemusten ja Siwertell Sulfur Safety System (4S) -järjestelmän ansiosta. 

Autamme irtolannoitteiden käsittelijöitä voittamaan ympäristöhaasteet

Lannoitteet ja niiden ainesosat ovat pölyäviä ja saattavat aiheuttaa vakavia paikallisia ympäristöongelmia, kun niitä puretaan kahmarinostureilla tai kauhajärjestelmillä. Siwertellin lannoitebulkkilastien purku- ja kuljetusjärjestelmät eliminoivat materiaalihävikit ja pitävät pölypäästöt äärimmäisen vähäisinä. Kohderyhmänä on toiminnanharjoittajat, jotka tarvitsevat ympäristöystävällisiä bulkkimateriaalin käsittelyjärjestelmiä. Joissakin tapauksissa Bruks Siwertell-järjestelmä ja sen tarjoama kokonaistoiminta on ollut ainoa keino mahdollistaa terminaalin toiminnan jatkaminen estämällä terminaalin sulkeminen kasvaneiden ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten vuoksi.

Tehokkuutta ja luotettavuutta kaikille lannoitesovelluksille 

Bruks Siwertellin räätälöidyt laivojen purkulaitteet, hihnakuljettimella varustetut laivojen lastauslaitteet ja kuljetinjärjestelmät tarjoavat täydelliset bulkkimateriaalin käsittelyjärjestelmät kaikenkokoisille lannoiteterminaaleille ja -toimijoille. Luotettavuus, tehokkuus ja erinomainen suorituskyky tuottavat merkittäviä kaupallisia etuja lannoitealan asiakkaillemme.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Vilja

Bruks Siwertell on johtavassa asemassa viljankäsittelyssä

Lisääntyvä viljan vienti ja alusten kasvava koko asettavat suuria vaatimuksia niihin liittyville bulkkimateriaalin lastaus-, purku- ja kuljetinjärjestelmille. Tämä johtuu siitä, että niiden on vastattava lastimäärien jatkuvaan kasvuun samalla kun lastin purkaminen ja lastaaminen satamassa on tapahduttava mahdollisimman nopeasti, jotta laivan laiturissa käyttämä aika olisi mahdollisimman lyhyt.

Bruks Siwertellin, markkinoiden johtavat, viljankäsittelyratkaisut sisältävät sekä kiskoilla kulkevat korkean kapasiteetin omaavat että monipuoliset maanteillä ja satamissa liikuteltavat mobiilit purkulaitteet ja lastauslaitteet ja kuljettimet; kaikki erillisistä yksiköistä täysin integroituihin terminaalijärjestelmiin saakka. 

Täysin suljetut, ruuvikuljetinteknologiaan perustuvat Siwertellin viljalastin purkulaitteet voivat purkaa viljaa ja muuta maatalouden bulkkimateriaalia jopa 1 800 t/h. Kevyet, pienikokoiset hihnatyyppiset lastaajat saavuttavat 2 000 t/h:n kapasiteetin laivoille, jotka ovat kooltaan enintään post-Panamax luokkaa. Tehokkaat ja ympäristöystävälliset kuljetinjärjestelmämme voidaan yhdistää viljan lastaus- ja purkulaitteisiin. 

Kaikki viljan käsittelyjärjestelmämme tarjoavat ympäristöystävällisen suorituskyvyn minimaalisella pölyämisellä ja materiaalihävikillä. Järjestelmät noudattavat satamissa voimassa olevia tiukkoja ympäristömääräyksiä.

Optimoitu, satamassa liikkuva viljalastin mobiili purkulaite 

Viimeisin lisäys Bruks Siwertellin viljankäsittelyvalikoimaan on satamaympäristössä liikuteltava mobiili purkulaite PMU. Tämä satamaympäristössä liikuteltava, viljankäsittelyyn optimoitu purkulaite, takaa hallitun lastinkäsittelyn ja sujuvan lastinpurkauksen alhaisin kokonaiskustannuksin. Se tarjoaa myös täyden liikkuvuuden satamaympäristössä, erinomaisen purkutehokkuuden ja -kapasiteetin sekä alhaiset investointikustannukset.

grain bruks siwertell

Viljan varovainen käsittely on keskeistä

Materiaalin ja yksittäisten jyvien vahingoittumisen estäminen on yksi keskeisistä tekijöistä viljankäsittelyssä. Hyvän materiaalinkäsittelyjärjestelmän on eliminoitava viljan heikkenemis- ja murskautumismääriä minimoimalla hienoaineksen, eli yksittäisiä jyviä pienempien hiukkasten synty, käsittelyn aikana.

Hienoaines on ongelmallista, koska se voi lisätä pölypäästöjä, estää viljan ilmastamista ja lisätä sen pilaantumista. Hienoaines on myös aina poistettava ennen jauhamista, koska korkea hienoainestaso voi heikentää viljatoimitusten laatua. 

Siwertellin laivojen purkulaitteet ovat ihanteellisia viljan käsittelyyn, koska niiden käyttö takaa minimaaliset vauriot yksittäisille partikkeleille verrattuna muihin viljan purkuun yleisesti käytettyihin laitteisiin. Laivojen lastauslaitteemme ja kuljetinjärjestelmämme tarjoavat samanlaisia hellävaraisia käsittelyominaisuuksia kuin purkulaitteemme. Olemme suorittaneet riippumattomien tahojen kanssa viljanpurkutestejä, jotka vahvistavat, että lastauslaitteidemme, purkulaitteidemme ja kuljetinjärjestelmiemme vaikutus lastin ominaisuuksiin on erittäin alhainen.  Näitä testituloksia on saatavissa ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Koko laivan purkutehokkuus 

Vaikka nimelliskapasiteetit ovat tärkeitä suorituskyvyn indikaattoreita, on juuri markkinoiden korkein purkutehokkuus ominaisuus, joka erottaa meidät kilpailijoiden tuotteista ja järjestelmistä, kuten kahmarinostureista, pneumaattisista järjestelmistä ja kauhahisseistä. Korkea purkutehokkuus ja vähentynyt tarve erillisten laitteiden käyttöön purkauksen loppuvaiheessa varmistavat nopeat läpimenoajat, jotka minimoivat alusten lastaus- ja purkupaikoilla viettämän ajan.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Rikki

Vertaansa vailla olevaa rikin käsittelyn asiantuntijuutta

Bruks Siwertell on ainoa yritys, joka voi tarjota turvallisia, ympäristöystävällisiä ja täysin suljettuja rikinpurkulaitteita sekä kuljetinjärjestelmiä. Tarjoamme rikkilastin purkulaitteita, joiden kapasiteetti on jopa 1 800 t/h, ja maanteillä liikuteltavat mobiiilit yksikkömme voivat purkaa rikkikuormaa kapasiteetilla 350 t/h. Rikinlastauslaitteemme työskentelevät jopa kapasiteetilla 1 000 t/h.

Rikki: vaarallinen, saastuttava bulkkilasti

Rikki on syövyttävää, saastuttavaa ja vaarallista, ja se voi räjähtää ja aiheuttaa tulipaloja. Se on erityisen haitallista ympäristölle, varsinkin kun sitä käsitellään kahmarinosturin ja kauhahissin tyyppisillä koneilla. Rikinkäsittelyyn liittyvät vaatimukset ja määräykset materiaalihävikkien ja pölypäästöjen minimoimiseksi ovat tiukentuneet viime aikoina. Bruks Siwertell on ainoa valmistaja, joka huomioi kaikki nämä rikin käsittelyyn liittyvät ongelmat tinkimättä muista toiminnalle välttämättömistä ominaisuuksista.

Siwertellin rikin turvallisuusjärjestelmä (4S – Siwertell Sulfur Safety System)

Rikin käsittely täysin suljetussa järjestelmässä on erittäin ympäristöystävällistä, mutta se lisää räjähdysten ja tulipalojen riskiä. Bruks Siwertell on kehittänyt sen vuoksi ainutlaatuisen turvajärjestelmän ”4S” (Siwertell Sulfur Safety System), joka minimoi räjähdysriskit ja eliminoi niiden paineiskusta aiheutuvat vahingot. ”4S” turvajärjestelmä vähentää näin tulipalojen riskiä ja havaitsee sekä sammuttaa ne välittömästi niiden ilmetessä.

Siwertell shipunloader

4S: kuinka se toimii bulkkimateriaalin käsittelyssä

Räjähdysten ja tulipalojen estämiseksi ”4S” turvajärjestelmä ruiskuttaa vettä lastille syöttölaitteessa ja kuljettimen siirtopisteissä. Automaattinen järjestelmä voitelee ja jäähdyttää pääty- ja välilaakereita syttymisriskin vähentämiseksi.

Kuljetinlinjan varrelle on asennettu paloilmaisimia. Ne käynnistävät automaattisesti vesisuihkusammutusjärjestelmän ja pysäyttävät kuljettimet tulipalon varastoalueille leviämisen ehkäisemiseksi. Kuljetinyksikön erityisen paksut teräskuoret kestävät rikkiräjähdyksen, kun taas ilmanpoistoventtiilit pienentävät tuloksena syntyvää painetta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit minimoivat korroosion.

Siirrettävää rikin käsittelyteknologiaa

4S-teknologia on antanut Bruks Siwertellille mahdollisuuden kehittää ympäristöystävällisiä ja turvallisia purkujärjestelmiä myös muille vaarallisille materiaaleille kuten biomassa ja eri lannoitteet.

Purkamisen vaihtoehdot 

Siwertell- laivanpurkulaite voi purkaa rikin joko laiturikuljettimelle, kuorma-autoihin tai rautatievaunuihin. Yleisin ja tehokkain tapa, etenkin rautatiekuljetuksiin tarkoitettuihin portaalinosturipohjaisiin purkulaitteisiin, on integroida purkulaite kattavaan kuljetin- ja varastointijärjestelmään. Siirtopiste laiturikuljettimelle tehdään pölytiiviiksi siirtovaunulla, jossa on integroitu pölynpoistojärjestelmä. 

Bulkkirikin suora purku kuorma-autoihin tai rautatievaunuihin Siwertellin maanteillä liikuteltavilla purkulaitteilla tehdään erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitelluilla lastauspalkeilla, jotka on myös varustettu integroidulla pölynpoistojärjestelmällä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

Useamman materiaalin käsittely samalla laitteella

Mullistavia purkamisen valmiuksia kaikkiin toimintoihin

Bruks Siwertell aloitti vallankumouksen bulkkimateriaalin käsittelyssä ottamalla käyttöön Siwertellin ruuvityyppiset purkulaitteet ja kuljettimet jo yli neljäkymmentä vuotta sitten.

Niiden tehokkuus, luotettavuus ja ympäristöystävällinen toiminta ovat houkutelleet  toiminnanharjoittajia alusta lähtien. Sama pätee vertaansa vailla olevaan monipuolisuuteen ja joustavuuteen, joka sallii saman laitteen käsitellä useita lastimateriaaleja vähäisillä säädöillä tai jopa kokonaan ilman säätöjä.

Kahden tuotteen bulkkimateriaalin purkulaitteet

Joillakin teollisuudenaloilla ja joissakin sovelluksissa on usein vaatimuksia kahden erityisen bulkkituotteen käsittelylle. Sementtiteollisuuden on usein käsiteltävä lentotuhkaa ja sementtiä, kun taas energiantuotanto on siirtymässä sekä hiilen että biomassan polttamiseen samassa voimalaitoksessa. Molemmissa tapauksissa Siwertellin ruuvityyppiset purkulaitteet tarjoavat parhaat bulkkimateriaalien purkujärjestelmät toiminnanharjoittajille, jotka haluavat minimoida investointikustannukset ja samalla saavuttaa tehokkaan suorituskyvyn. Ruuvityyppiset suljetut purkulaitteet ovat tehokkaampia ja paljon ympäristöystävällisempiä kuin avoimet kahmarinosturit ja kauhajärjestelmät. Siwertell on ainoa suljettuja lastauslaitteita valmistava yritys, jonka laitteita voidaan käyttää turvallisesti biomassan käsittelyssä.

Usean lastin bulkkitoiminnot

Satamat, jotka ovat erikoistuneet useamman kuin vain yhden bulkkimateriaalin käsittelyyn, voivat myös hyötyä Bruks Siwertellin tarjoamista tehokkuus-, suorituskyky- ja ympäristöhyödyistä. Ruuvityyppiset purkulaitteemme pystyvät käsittelemään erittäin laajaa bulkkimateriaalien valikoimaa. Purkulaitteen puhdistus on yksinkertaista, mikäli siihen on tarvetta eri tuotteiden tai saman hyödykkeen eri laatujen purkamisen välillä.

Joustavuuden lukuisat hyödyt

Yhden purkulaitteen käytön ilmeinen taloudellinen hyöty on, että investoinnin voi tehdä vain yhteen järjestelmään. Kun kyse on Siwertell-järjestelmästä, hyödyt ovat laajemmat. Siwertell-koneet ovat kevyempiä kuin vastaavat kilpailijat ja niiden painorasite laiturille on muita, saman kapasiteetin omaavia, purkulaitteita pienempi. Siksi terminaalitilaa voidaan käyttää tehokkaammin ja rahaa säästyy laiturien rakennus- tai vahvistuskustannuksissa.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

bulk carrier bruks siwertell

Muut materiaalit

Markkinoiden monipuolisimmat ratkaisut

Bruks Siwertellillä on vertaansa vailla oleva kokemus käytännöllisesti katsoen kaikkien kuivien bulkkimateriaalien käsittelystä. Laajalla järjestelmien tuotevalikoimallamme kuivien bulkkimateriaalien lastaukseen, purkamiseen, kuljettamiseen, varastoimiseen sekä kasaamiseen ja noutamiseen haketus-, valvonta-, jauhatus- ja puunjalostuksen laitteiston lisäksi biopolttoaine-, kartonki-, saha-, sellu- ja paperiteollisuudelle, voimme varmistaa kuivan bulkkisi tehokkaan käsittelyn ilman vuotoa tai pölypäästöjä. 

Alla on vain valikoima materiaaleja, joita jo olemme käsitelleet menestyksekkäästi:

Jos terminaalin materiaalivalikoimaan lukeutuu kuivaa bulkkimateriaalia, jota ei listastamme löydy, insinöörimme ovat valmiita tutkimaan kyseistä materiaalia laboratoriossamme ja hakemaan optimaalisen ratkaisun, joka vastaa materiaalin ja asiakkaan tarpeita.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

 


Intohimoinen suhtautuminen ympäristönsuojeluun

Jokainen ala tarvitsee edelläkävijöitä, eikä kuivan bulkkimateriaalin käsittely ole poikkeus. Bruks Siwertell suhtautuu ympäristönsuojeluun intohimoisesti ja pyrkii varmistamaan, että valmistamillamme laitteilla on mahdollisimman vähän vahingollista vaikutusta ympäristöön.

Bruks Siwertell-purkulaitteet, -lastauslaitteet ja -kuljettimet tarjoavat neljä keskeistä ympäristönsuojeluun liittyvää etua: minimaaliset materiaalihävikit, ei pölyn muodostumista, alhainen melutaso sekä korkea hyötysuhde polttoaineenkulutuksen minimoimiseksi.

Hyvän laitesuunnittelun ja uusien innovaatioiden avulla yhtiömme asettaa jatkuvasti uusia ja vertaansa vailla olevia standardeja ympäristönsuojeluun. Tämä ympäristöystävällisyyteen sitoutuminen ja kasvava markkinaosuutemme eri toimialoilla ovat kehittäneet ja muuttaneet kuivan bulkkimateriaalin käsittelyä maailmanlaajuisesti.

Jätteiden ja materiaalihävikin minimointi

Tehottomuuden ja materiaalihävikkien aiheuttama jäte ei ole vain kestämätöntä ympäristölle, vaan se vaikuttaa myös negatiivisesti terminaalin taloudelliseen tulokseen. Kaikki Bruks Siwertell-laitteet on suunniteltu toimimaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla hyödyttäen sekä ympäristöä että toiminnanharjoittajaa. 

Vuotojen ja pölypäästöjen pääsy ilmakehään on minimoitava ympäristön suojelemiseksi. Olemme aina tarjonneet täysin suljetuilla purku- ja lastauslaitteilla sekä kuljettimilla parhaat ratkaisut toiminnanharjoittajille, jotka vaativat kuivan bulkkilastin käsittelyä ilman pölyn muodostumista ja materiaalihävikkiä.

sustainability bruks siwertell

Stereotypioiden haastaminen

Tulemme jatkossakin haastamaan perusratkaisuihin perustuvia näkemyksiä kuivan bulkkilastin käsittelystä, ja tarjoamme teknologiaa, joka ei vain läpäise ympäristönsuojelulle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, vaan jotka voivat myös ylittää ne merkittävästi.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

 


Huolto

Bruks Siwertell -huolto: kaikki irti laitteistostasi

Bruks Siwertellin bulkkimateriaalin laitetoimituksia tukee kattava maailmanlaajuinen tuki- ja asiakaspalveluverkosto. Tarjoamme suunnittelu-, tilaus- ja hätäpalveluratkaisuja, jotka on kaikki suunniteltu varmistamaan laitteistosi maksimaalisen toiminnan sen koko elinkaaren ajan. Ennaltaehkäisevät kunnossapitopaketit toimitetaan huoltosopimusten mukaan.

Huoltosopimukset 

Useimmat bulkkimateriaalin kanssa toimivat toiminnanharjoittajat arvostavat tehokkaita huolto-ohjelmia. Huoltosopimuksen myötä otamme niin suuren vastuun materiaalin käsittelylaitteistostasi kuin tarvitset. Tuemme sinua huolto-, kunnossapito- ja siihen liittyvillä laitteiston hallintotoimenpiteillä varmistaen näin laitteiden korkea käyttöaste ja antaen sinulle vapauden keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Varaosat ja kuluvat osat 

Oli kyse sitten vaurioituneiden tai kuluvien osien korvaamisesta, Bruks Siwertell käyttää purku- ja lastauslaitteidensa sekä kuljettimiensa huolto- ja kunnossapitotehtävissä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Tämä johtuu siitä, että tiedämme korkealaatuisten komponenttien käytön varmistavan laitteiston korkean käyttöasteen ja minimoivan suunnittelemattomien seisakkien määrän.

Päivitykset ja muunnokset 

Jos haluat päivittää, nykyaikaistaa tai muuttaa järjestelmiäsi vastaamaan muuttuvia operatiivisia tarpeitasi, asiantuntijamme auttavat sinua mielellään. Joskus järjestelmää, joka sopi täydellisesti toimintaan sen toimittamisen ajankohtana, on muutettava muuttuvien olosuhteiden tai strategisten tavoitteiden muuttuessa. Muutostyön suunnittelun aloitamme selvittämällä tarkasti, mitä toimintoja ja palveluja sinä tarvitset, ja sitten tarjoamme yksityiskohtaisia päivitysehdotuksia.

safety training siwertell

Kunnossapito 

Bruks Siwertell-laitteet tunnetaan maailmanlaajuisesti luotettavuudestaan ja pitkästä käyttöiästään. Toimeksianto meille palvelusta ja laitteistosi kunnossapidosta varmistaa, että laitteistosi vastaa aina viimeisimpiä suorituskyky- ja turvallisuusstandardeja sekä tarjoaa maksimaalisen tehokkuuden. Kun suhtaudut ennakoivasti kunnossapitoon, käyttöhäiriöiden määrä vähenee.

Valvonta ja tarkastukset 

Tarkastuksen tarkoituksena on havaita ongelma-alueet tai komponenttien vauriot, joita ei ole havaittu tavanomaisen kunnossapidon aikana sekä parantaa laitteiston yleistä toimintaa. Tarkastuksilla seurataan, että kuluminen noudattaa odotettua mallia. Mahdolliset poikkeavuudet tutkitaan ja korjaustoimenpiteitä ehdotetaan ongelman ratkaisemiseksi siten, että niiden suoritus vaikuttaa mahdollisimman vähän laitteen käyttöasteeseen. 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN SAADAKSESI LISÄTIETOA

 


Alan tapahtumat

Bruks Siwertell osallistuu joka vuosi lukuisiin maailmanlaajuisiin konferensseihin ja näyttelyihin, koska arvostamme mahdollisuutta keskustella kasvokkain palvelemiemme toimialojen sidosryhmien kanssa. Olemalla läsnä näissä tapahtumissa, pystymme paremmin kuuntelemaan ja ymmärtämään alan haasteita, joita laitteiden loppukäyttäjät kohtaavat sekä löytämään näihin ratkaisuja ja eri keinoja auttaa asiakasta.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ, NIIN SELVITETÄÄN OSALLISTUMMEKO TAPAHTUMIIN LÄHELLÄ SINUA 

 


Autamme sinua pysymään tiedotettuna ja yhteydessä

Ajan tasalla pysyminen

Voit pysyä ajan tasalla viimeisistä uutuuksista ja kehityksestämme markkinoilla monella tavalla. Uutisosiomme julkaisee lehdistötiedotteita tilauksista, toimituksista ja innovaatioista. Blogimme toimii tietokeskuksena kuivan bulkkimateriaalin ja puutavaran käsittelyn asiakaskunnalle keskittyen aiheisiin, joiden uskomme kiinnostavan näillä aloilla toimivia yrityksiä ja henkilöitä. 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi vinkkejä, ajatuksia ja päivityksiä kuivan bulkkimateriaalin ja puutavaran käsittelyn toimialoilta suoraan sähköpostiisi.

Täyttämällä yhteystietosi alle, hyväksyt niiden lisäämisen tietokantaamme. Lisätietoja siitä, kuinka Bruks Siwertell suojaa henkilötietojasi, saat lukemalla GDPR-käytäntömme täältä.

Bulk Handling News: hyvää lukemista alan ammattilaisille

Julkaisemme asiakaslehteämme Bulk Handling News kaksi kertaa vuodessa. Se sisältää uutisia ja alaan liittyviä artikkeleita aina markkina-alueiden yksityiskohtaisesta analyysista operatiivisiin ”case story” tyyppisiin raportteihin ympäri maailmaa. Rekisteröidy täällä saadaksesi oman kappaleesi.

Tapauskertomukset: enemmän kuin vain ’myyntipuhetta’

Kun etsit uutta tavarantoimittajaa, tarvitset muutakin kuin vain ’myyntipuhetta’. Asennuksiamme on tehty ympäri maailmaa kaikilla markkinoilla, ja monet Siwertell-yksiköt ovat olleet toiminnassa useita vuosikymmeniä.

Nämä referenssit tukevat vakuuttavasti kaikkea, mitä kuulet myyntitiimiltämme purku- ja lastauslaitteidemme sekä kuljettimiemme luotettavuudesta, tehokkuudesta ja ympäristöystävällisestä suorituskyvystä. Napsauta ”case story”-dokumenttia lukeaksesi lisää.

Yhdisty sosiaalisessa mediassa

Olemme aktiivisia kaikilla sosiaalisen median pääkanavilla: Facebookissa, LinkedIn:ssa, Instagramissa ja Twitterissä, ja meillä on YouTube-kanava, jolla esittelemme laitteitamme toiminnassa, sekä digitaalinen julkaisualusta ”Issuu”, joka sisältää esitteitämme ja asiakaslehtiämme. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa.

LInked in logo  facebook icon  twitter logo  instagram logo  youtube icon  issuu icon

Yhteystiedot: toimimme sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti

Bruks Siwertell -konsernin pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa. Konserni koostuu useista holdingyhtiöistä: Siwertell AB (Ruotsi), Bruks AB (Ruotsi), Bruks Siwertell Inc (Yhdysvallat), Bruks Klöckner GmbH (Saksa), FTG Cranes AB (Ruotsi) ja UAB FTG Baltic (Liettua). 

Bruks Siwertellillä on toimistoja Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Saksassa, Kiinassa, Filippiineillä, Venäjällä ja Taiwanissa. Niiden taustatukena toimivat sadat edustajat ja jälleenmyyjät kautta maailman.

Ota yhteyttä alueestasi vastaavaan toimistoon, kun haluat keskustella bulkkimateriaalin tai puutavaran käsittelystä. Ohjaamme sinut paikalliselle asiantuntijallemme vastaanotettuamme yhteydenottopyyntösi.